Agencija NERA, poslovne storitve, računovodstvo in nepremičnine d.o.o. , Celje

27. septembra 2014
  • 99 % popust pri enem svetovanju (1 ura) glede finančnega prestrukturiranja poslovanja podjetij in s.p. – ohranitev zdravih jeder
  • 10 %  popust pri izdelavi Poročila o ugotavljanju (ne)solventnosti  skladno s 14. členom ZFPPIPP
  • 10 % popust na storitve izvedbe prisilne poravnave za mala podjetja in poenostavljene prisilne poravnave za mikro podjetja in s.p. skladno z novimi določili ZFPPIPP, katera veljajo od 15.8.2013 dalje. Poenostavljena prisilna poravnava je bistveno cenejša od klasične prisilne poravnave
  • 10 % popust pri izdelavi Poročila o finančnem položaju o poslovanju dolžnika in Načrta finančnega prestrukturiranja  v postopku prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave
  • 10 % popust na izdelavo Poslovnega načrta ali Investicijskega programa
  • 10 % popust na računovodske storitve za d.o.o. in s.p.
  • 99 % popust pri enem svetovanju (1 ura) glede možnosti pridobitve nepovratnih sredstev

Popust lahko koristite člani OOZ Celje ob predložitvi kartice Mozaik podjetnih in napotnice, ki jo dobite na zbornici.