Davčno svetovanje Verbajs d.o.o., Litija

27. septembra 2014
  • 50 % popust pri izdelavi pisnega davčnega mnenja, ki ga naroči podjetnik, ki se udeleži brezplačnega specialističnega davčnega svetovanja na OOZ Celje (zapišejo se ugotovitve in rešitve problema)
  • 10 % popust pri svetovanju in vodenju celotnega postopka prenosa podjetja s. p. na prevzemno kapitalsko družbo, vključno z izdelavo dokumentov
  • 15 % popust pri svetovanju s področja davčne in postopkovne zakonodaje ter vodenja poslovnih knjig
  • 10 % popust pri pripravi pisnih odgovorov s področja davčne in postopkovne zakonodaje ter vodenja poslovnih knjig

Popust lahko koristite člani OOZ Celje ob predložitvi kartice Mozaik podjetnih in napotnice, ki jo dobite na zbornici.