Hranilnica Lon d.d. Kranj, Poslovna enota Celje

27. septembra 2014

POSEBNA PONUDBA BANČNIH STORITEV ZA NOVE KOMITENTE:

  • brezplačno vodenje računa 12 mesecev
  • brezplačna pristopnina na elektronsko banko Poslovni eLON
  • 60 % nižje stroške odobritve prvega limita ali kredita
  • dodatek 0,15 odst. točke k obrestni meri pri sklenitvi prvega depozita

 

POSEBNA PONUDBA BANČNIH STORITEV ZA OBSTOJEČE KOMITENTE

  • mesečno vodenje poslovnega računa                                                   4,10 EUR
  • mesečno vodenje elektronske banke Poslovni eLON                           1,30 EUR
  • interni elektronski nalogi                                                                     brezplačno
  • eksterni elektronski nalogi                                                                   0,35 EUR
  • prilivi (eksterni in interni) na poslovni račun komitenta                     brezplačno

Paket velja za imetnike kartice MOZAIK PODJETNIH, ne glede na pravno obliko ali letni promet.

Več na http://www.lon.si/si/poslovne_finance/posebna_ponudba/mozaik-podjetnih-ozs.htm.