OOZ Celje in zunanji svetovalci

27. septembra 2014
  • individualno brezplačno specialistično davčno svetovanje (Verbajs d.o.o.)
  • individualno brezplačno specialistično pravno svetovanje in svetovanje s področja delovnih razmerij (Odvetnik Marko Meznarič)

Člani zbornice lahko v koledarskem letu brezplačno koristijo skupno 2 uri specialističnega svetovanja navedenih svetovalcev.