Visok jubilej Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje

27. septembra 2014

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje praznuje v letu 2014 petinštiridesetletnico svojega delovanja. V tem obdobju je zbornica postala prava podpora svojemu članstvu, ki ga združuje na področju Mestne občine Celje, področju občin Dobrna, Vojnik in Štore ter ugleden in uveljavljen partner institucijam, združenjem in predstavnikom oblasti na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju. Poleg svojega osnovnega poslanstva, ki je zastopanje interesov svojih članov, izvaja zbornica še vrsto projektov za promocijo obrtništva in podjetništva, poklicev. Pri teh prizadevanjih po jo podpirajo tudi vse štiri občine, v katerih deluje. Zbornica je vodila tudi pametno politiko izgradnje stanovanj in sedaj ima v lasti  82 stanovanjskih enot, ki so namenjene za premagovanje ovir pri urejanju stanovanjskih problemov delavcev zaposlenih pri obrtnikih in v zadnjem času tudi reševanje problemov pri obrtnikih samih. Izjemno vlogo v regijskem prostoru in priznanje je zbornica doživela s tem, da je imela priložnost skupaj z Mestno občino Celje partnersko pripraviti Strategijo gospodarskega razvoja Mestne občine Celje, kar je prvi tovrstni primer v državi.

V Narodnem domu Celje je zbornica obeležila svoj visok jubilej v sredo, 11.6.2014, ki so ga počastili obrtniki in podjetniki, povabljeni predstavniki OZS in drugih območnih zbornic, lokalnih skupnosti in partnerjev OOZ Celje. Vsi povabljeni so imeli pred slovesnostjo možnost ogleda Muzejske ulice Obrti  v Muzeju novejše zgodovine Celje, ki je prav za to priložnost ob tem času odprl svoja vrata.

Na začetku so udeležence prireditve nagovorili predsednik OOZ Celje Miran Gracer, podpredsednik OZS Branko Meh in župan Mestne občine Celje. Program, v katerem so sodelovali Oktet Podoglarji, vokalna skupina IN SPIRITU, ORFF Lava s pevci in mešani zbor Don Bosko Celje, je povezovala Marijana Kolenko.  Glede na to, da je zbornica podporna institucija podjetništva, ki ima pomembno vlogo v lokalnem okolju in v celotnem zborničnem sistemu, kjer je ena izmed najbolj aktivnih in uspešnih območnih obrtno-podjetniških zbornic, je OOZ Celje prejela priznanje: srebrni ključ od Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Članicam in članom, ki so največ prispevali za razvoj obrtništva in podjetništva, je OOZ Celje podelila  bronaste, srebrne in zlate plakete. Posebna priznanja pa so za podporo razvoju obrti in podjetništva prejeli od zbornice župani občin, s področja katerih zbornica združuje članstvo ter petorica tistih, ki so največ prispevali k pripravi Strategije razvoja gospodarstva Mestne občine Celje: vodja projekta Peter Pišek OOZ Celje, operativna vodja projekta mag. Tatjana Štinek OOZ Celje ter člani operativne projektne skupine Martina Rečnik OOZ Celje, Janko Trobiš MOC in mag. Saša Heath-Drugovič MOC

Glede na to, da je OOZ Celje tudi družbeno odgovorna, se je vodstvo odločilo, da se odpove morebitnih priložnostnih daril (ki so v navadi ob takšni priložnosti) v korist Splošne bolnišnice Celje za obnovo porodnega bloka Ginekološko – porodniškega oddelka.

Prireditev je bila tudi priložnost za srečanje, izmenjavo izkušenj in nova poznanstva ter utrditev starih, saj so po končanem uradnem delu imeli udeleženci priložnost sproščeno poklepetati.

 

Celje, 11.6.2014                           Samostojna svetovalka: mag. Tatjana Štinek