Ženske v samem jedru družinskih podjetjih

27. septembra 2014

2-novica1V ponedeljek, 15.9.2014, smo se imeli na Območni obrtno-podjetniški zbornici Celje priložnost seznaniti z EU projektom Ženske v MSP. Projekt je predstavila mag. Janja Meglič OZS, sekcijo Podjetnic in obrtnic OOZ Celje pa njena predsednica Alenka Vodončnik.   Projekt je namenjen priznavanju in potrjevanju znanj in spretnosti žensk, ki (so)upravljajo  mikro, majhna in srednje velika podjetja.  Ženske so namreč dejavno vključene v strateške poslovne odločitve družinskih podjetij, v njih  opravljajo zahtevno vlogo in pomembne naloge, veščine pa pogosto  pridobijo s poklicnimi in osebnimi izkušnjami, ki jih ne morejo dokazovati z diplomo.

V zanimivo predstavitev projekta sta se s pozdravnimi besedami  vključila tudi predsednik OOZ Celje Miran Gracer in predsednik OZS Branko Meh, ki je povedal:  » Vsi mi , ki se ukvarjamo  z dejavnostmi, se zavedamo, da so v naša podjetja vpete tudi naše soproge. Ne znam si predstavljati, kako bi to funkcioniralo brez njih. Prav je, da EU podpira ženske v njihovih prizadevanjih v podjetništvu, saj morajo biti enakopraven del gospodarstva .  Ženskam želim veliko uspeha, saj brez žensk v obrti in podjetništvu se ne da!«

Celje, 16.9.2014                                                     Samostojna svetovalka OOZ Celje: Mag. Tatjana Štinek