Delovno srečanje ob zaključku projekta “Izbira poklica izziv za prihodnost”

19. novembra 2014

DSC00255

DSC00231

DSC00234

DSC00253

»Izbira poklica-izziv za prihodnost« 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje je zaključila že sedmo leto izvajanja projekta, ki ga podpirajo Mestna občina Celje, občine Dobrna, Štore in Vojnik. Namen projekta je osnovnošolcem in njihovim staršem približati pomembnost pridobivanja tistih informacij, ki so pomembne pri odločitvah učencev o tem, kaj bi v življenju zares radi delali in o izbiri nadaljevanja izobraževanja.

Že vrsto let se soočamo s pomanjkanjem določenih poklicnih profilov med katerimi so na prvem mestu obrtni in tehnične stroke, zato smo si v projektu zadali nalogo promovirati karierne poti, spodbujati inovativnost, podjetnost in ustvarjalnost že med najmlajšimi člani naše družbe. Aktivnosti projekta so potekale vse leto 2014, sodelovalo je 5 naših članov obrtnikov in podjetnikov, izvedenih je bilo  33 dogodkov, udeleženih 12 osnovnih šol ter 660 osnovnošolcev in njihovih staršev. Izvajali smo predavanja, predavanja z delavnicam in zelo obiskane okrogle mize z gosti – našimi obrtniki in podjetniki. V letu 2014 smo povečali število dogodkov za 9 v primerjavi z letom poprej, izvedbo dodatnih dogodkov je omogočila za šolam na svojem področju  Mestna občina Celje. Učence in njihove starše smo seznanili z možnostmi štipendiranja, kariernimi potmi, potrebnimi znanji, veščinami, sposobnostmi  ter kompetencami ljudi današnjega časa, trgom dela, trendi na področju zaposlovanja in samozaposlovanja, deficitarnimi poklici in dejavniki odločanja za nadaljevanje izobraževanja. Sodelujoče šole v projektu pa smo tudi obvestili o možnosti obiska Ulice obrtnikov, ki je bila prvič v okviru  Mednarodnega obrtnega sejma v Celju in kar nekaj šol se je udeležilo predstavitve osmih poklicev tudi na tem dogodku.

V sredo, 19.11.2014 smo na delovnem srečanju vseh sodelujočih v projektu, ki se je začel s pozdravnimi besedami predsednika OOZ Celje g. Mirana Gracerja, pregledali izvedene aktivnosti in dosežene rezultate. Našim obrtnikom in podjetnikom, sodelujočim v projektu, predstavnikom lokalnih skupnosti, medijem in drugim povabljenim je vodja projekta mag. Tatjana Štinek predstavila celoten projekt in novosti na področju štipendiranja. Sekretarka OOZ Celje Martina Rečnik je spregovorila pobudah za nadaljnje sodelovanje in o krožku Ustvarjalni, podjetni in inovativni učenci, ki smo ga začeli izvajati oktobra na OŠ Lava ter o tesnem sodelovanju OOZ Celje z občinami, iz katerih združuje OOZ Celje svoje članstvo s posebnim poudarkom na sodelovanju z Mestno občino Celje pri pripravi projekta Strategija razvoja gospodarstva Mestne občine Celje, v kateri je zapisan del ukrepov namenjen prav vzpodbudam občine za promocijo podjetništva, inovativnosti, ustvarjalnosti in poklicev za osnovnošolce.

Člani OOZ Celje, ki so v izvajanju projekta predstavili svoje poklice in karierne poti in se jim posebej zahvaljujemo so:

•           Janko Razgoršek – Avtokleparstvo Janko Razgoršek s.p.

•           Katarina Hohnjec – Hoby les, Proizvodnja in trgovina, d.o.o.

•           Matija Čretnik  – Frizer Matija Mirage Matija Čretnik s.p.

•           Krešimir Antolič- Kael elektro storitve, Krešimir Antolič s.p.

•           Dominik Ocvirk za Pekarno Geršak, Brance Rafael, s.p.

Zahvaljujemo se tudi mag. Alenki Rumbak ZRSZ OS Celje za njen prispevek k projektu in občinam, ki podpirajo izvedbo projekta: torej Mestni občini Celje, občinam Vojnik, Dobrna in Štore. Zahvaljujemo pa smo se tudi medijem, ki tako pozitivno poročajo o našem projektu in širijo informacije o dobri praksi med občane vsa leta izvajanja projekta.

Udeleženci delovnega srečanja so v razpravi  izrazili zadovoljstvo, da so del uspešno izvedenih projektov, podali so svoja mnenja in pobude  za  sodelovanje tudi v prihodnje.  Predvsem so  izpostavili, kako je pomembno sodelovanje šole z lokalnim okoljem in gospodarstvom ter pomembnostjo prihoda ljudi iz prakse v šole. Učenci in starši namreč pokažejo dosti več zanimanja za področje poklicev in podjetništva, če spregovorijo o tem ljudje iz gospodarstva. Šole si želijo še več takšnih dogodkov v šolskih klopeh, zato so celjske šole z navdušenjem sprejele širitev projekta navzdol po vertikali ter možnost sodelovanja v projektu Ustvarjalni, podjetni in inovativni učenci. Za vključitev v novi projekt krožkov pa so izrazile pobudo za sodelovanje tudi predstavnice šol iz ostalih občin.

Vsi sodelujoči člani OOZ Celje, udeležene občine in osnovne šole ter predstavnica  ZRSZ OS Celje, so ob zaključku dogodka prejeli zahvalo.

DSC03126

Krešimir Antolič, Krešimir Antolič – Kael elektro storitve, Krešimir Antolič s.p.:»Projekt je zelo dobro  zastavljen, kar dokazujejo tako udeležba na dogodkih kot razprave na okroglih mizah, kjer so udeleženi starši osnovnošolcev – le te vedno bolj zanimajo možnosti  usmeritve nadaljnjega izobraževanja njihovih otrok v tehnične smeri. V projektu sodelujem od njegovega začetka, letos sem tudi predstavil poklic elektrikarja v Ulici obrti na MOSu, kjer nas je obiskalo preko  500 osnovnošolcev.

DSC01855

Janko Trobiš, vodja sektorja za gospodarstvo Mestna občina Celje:»Vključevanje Mestne občine Celje v projekt »Izbira poklica-izziv za prihodnost« ni naključna. Že naslov projekta pove, da si s tem gradimo prihodnost – ne le za mlade, ki so vključeni v projekt, temveč za vse ki živimo na tem območju. Težko si je predstavljati prihodnost brez nekaterih poklicev, ki zaradi raznovrstnih razlogov zamirajo, čeprav imajo dobro perspektivo in so lahko velik izziv. Prav tako pa nudijo zelo dobre možnosti za zaposlitev, kar je ob trenutnem stanju zaposlovanja, zelo pomembno. Ob vsakoletnem pogledu na projekt, se znovič začudim, da takšne vsebine niso vključene v osnovnošolske programe, že same po sebi. Dejstvo je, da se nekatere države že srečujejo s problemom pomanjkanja nekaterih nujno potrebnih poklicev, nekatere pa so se tega problema že sistematično lotile in se stanje že popravlja.Projekt se tudi zelo dobro vključuje v aktivnosti Mestne občine Celje za spodbujanje gospodarstva, tako na strateškem, kot tudi na operativnem nivoju ciljev in ukrepov. Zahvaljujem se vsem udeležencem projekta, predvsem njihovim izvajalcem, ki z entuziazmom in širokim znanjem odpirajo poti mladim v svet poklicev.«

DSC04007-001

Ivanka Turinek Federnsberg, pedagoginja 4. OŠ Celje: »Osnovnošolci se žal ne zavedajo, kako pomembno je strokovno in tehniško izobraževanje.  Včasih imam občutek, da le sanjanjo in ne razmišljajo o realnosti. To mi pripovedujejo tudi njihov starši, zato je prav in pohvale vredno, da jim širimo obzorje ne samo starši, učitelji in šolska svetovalna služba temveč tudi predstavniki obrtne zbornice, ki še kako dobro vedo in poznajo stanje v realnem življenju. Zato smo veseli sodelovanja z OOZ Celje in se zahvaljujemo Mestni občini Celje za podporo projektu.

Zdenka Grafenauer Konšak, Šolska svetovalna delavka OŠ Štore: »Učenci so z izvedbami dogodkov zelo zadovoljni. Bilo jim je zanimivo in  poučno, saj so ves čas izvajanja tudi aktivno sodelovali. Zelo zanimiva se nam zdi tudi ideja o izvajanju krožkov Ustvarjalni, podjetni in inovativni učenci, ki jih že izvajajo na OŠ Lava v Celju in si želimo podobnih aktivnosti tudi na Osnovni šoli Štore.«

Mag. Alenka Žnidarič Pešak, šolska svetovalka OŠ Dobrna: » To je uspešen in zelo koristen projekt, ker je Območna obrtno-podjetniška zbornica praktično edina organizacija, ki aktivno sodeluje pri poklicni orientaciji osnovnošolcev poleg šole. Želimo si sodelovanja tudi v bodoče in se zahvaljujemo občini Dobrna za podporo pri izvajanju aktivnosti projekta. Zelo koristno bi bilo, če bi nam omogočili, da bi projekt potekal v celotni zadnji triadi od sedmega do devetega razreda.

 

DSC04009

Mag. Vesna Poteko, Višja svetovalka za investicije in šolstvo občina Vojnik:«Podpiramo projekt, saj daje vidne  rezultate. V obdobju izvajanja projekta smo naredili skupaj nekaj dobrega za občane. Veseli nas, da sta obe šoli v občini Vojnik zadovoljni z izvajanjem projekta, ki  je letos potekal že sedmo leto.  Zahvaljujemo se OOZ Celje, predvsem vodji projekta mag. Tatjani Štinek in Martini Rečnik za pozitiven doprinos  na področje promocije poklicev in podjetniške miselnosti. Želimo tudi, da se  vključijo učenci in njihovi  starši in v krožke Ustvarjalni, podjetni in inovativni učenci. Na zaključku namreč smo izvedeli od ravnateljice mag. Marijane Kolenko  iz OŠ Lava Celje, kjer krožki že potekajo, da med vsebinami, ki ji spoznavajo in osvajajo učenci, odkrivajo tudi svoje talente.»

Branko Sušak, v.d. ravnatelja OŠ Antona Bezenška Frankolovo: »Projekt pomaga staršem in učencem, zato smo hvaležni prav za vsako informacijo s področja poklicev. Veseli bomo, če bomo še kdaj lahko sodelovali v projektu, kajti čisto drugače je, ko pridete od zunaj in učencem podate področje poklicev in podjetništva na povsem drug način. To je za učence veliko boj zanimivo in vam z navdušenjem prisluhnejo.«