5. prednovoletno srečanje direktorjev, županov in poslancev Savinjske regije

16. decembra 2014

0009-2014 0010-2014V Velenju je v torek, 9. decembra 2014, v prostorih Hotela Paka Velenje, potekalo 5. prednovoletno srečanje direktorjev, županov in poslancev Savinjske regije,kjer je zbrane v uradnem delu nagovorila ministrica Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ga. Alenka Smerkolj.

Izpostavljene so bile nadaljnje aktivnosti vlade na področju izvajanja evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020,s ciljem, da Služba postane osrednja institucija za vzpodbujanje trajnostno naravnanega razvoja Slovenije ter, da se v celoti izkoristi 3,2 milijarde evrov sredstev evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, ki so Sloveniji na voljo v obdobju 2014-2020.

Poleg tega je bilo sporočeno, da je služba v sodelovanju z ministrstvi v zadnji fazi priprave strateških programskih dokumentov, ki so osnova za črpanje sredstev.

V nadaljevanju je, po uvodnem pozdravu predsednikov obeh regijskih gospodarskih zbornic, sledil družabni del srečanja, z načrtovanjem skupne izvedbe projektov partnerjev Savinjske regije.

 

 

0006-2014 0007-2014 0008-2014 0009-2014 0010-2014Foto: Darja Kos, Studio Di.foto.graf Vransko

Tekst: RASR