Podaljšanje prehodnega obdobja za upokojene s.p.-je in zaustavitev postopkov ugotavljanja lastnosti zavarovanca je normativno urejeno

31. decembra 2014

Podaljšanje prehodnega obdobja za upokojene s.p.-je in zaustavitev postopkov ugotavljanja lastnosti zavarovanca je je normativno urejeno v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1A), Uradni list RS št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014 !

O tem za koga velja in za koga ne velja podaljšanje prehodnega obdobja in kdo bo kljub vsemu moral vračati pokojnino, smo z ZPIZ-om pripravili ustrezna pojasnila, ki jih boste lahko prebrali v januarski številki Obrtnika.

Dušan Bavec, strokovni svetovalec -specialist za delovno in socialno pravo/ Svetovalni center