V Nemčiji od 1.1.2015 prevozi blaga in potnikov samo, če imajo vozniki minimalno plačilo

23. decembra 2014

Prejeli smo informacije, da je Nemčija sprejela predpis, po katerem bodo morali vsi prevozniki, ki prevažajo blago ali potnike (v, iz, preko ali v kabotaži) v Nemčiji dokazati, da imajo njihovi vozniki zagotovljeno plačilo 8,5 EUR bruto na uro.

Kot ta trenutek razumemo, so to določilo dolžna upoštevati tako nemška in kot tudi tuja podjetja, ki opravljajo prevoze na nemškem ozemlju.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije sta mnenja, da slovenski cestni prevozniki blaga in potnikov, ki prevažajo v mednarodnem prometu izpolnjujejo pogoj, ki ga nalaga Nemčija glede minimalnega plačevanja voznikov. Mnenje obeh zbornic pa je, da je nemški predpis, ki naj bi veljal za vse prevoze pravno in strokovno vprašljiv. Zaradi tega bosta zbornici tudi posredovali komisarki g. Violeti Bulc dopis o tej zadevi.

Tudi Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, je v zvezi s predpisom Nemčije že izrazilo stališče, da je ta zakonodaja problematična tudi iz vidika izvajanja nadzora nemških pristojnih organov in morebitnega  vpliva na konkurenčnost prevoznikov ter spoštovanja pomembnega načela EU, glede prostega pretoka storitev.

Da pa kljub temu nebi prihajajo do problemov pri prevozih blaga in potnikov v Nemčiji navajamo nekaj informacij, ki so pomembne za cestne prevoznike, ki bodo vozili v Nemčijo po 1.1.2015. Tako naj bi bilo potrebno prevoznikom, da:

– kot dokazilo o spoštovanju določil nemškega predpisa, nemški carini posredujejo načrt o poteh/dejavnostih za največ 6 mesecev vnaprej na predpisanem obrazcu, ki je objavljen

http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Meldungen-bei-Entsendung/meldungen-bei-entsendung_node.html – desno pod poglavjem »Formulare zum Thema“ – 033037 (mobil)

in to pa faxu, ki je napisan na obrazcu;

– obrazec izpolnjujte natančno kar se tiče začetka potovanja, konec je lahko okviren;

– branžo (prevoz blaga ali potnikov) na obrazcu izberete s pomočjo izbirnika na desni (kliknete na puščico v modrem)

– obrazec oddajajte pravočasno, v glavnem upoštevajte, da posredujete obrazec preden vstopi voznik v Nemčijo;

– če bo v primerih suma  nemška carina izvajala nadzor za nazaj, bo lahko zahtevala dokazila o izplačilih voznikom in druge evidence o delovnem času se lahko hranijo na vašem sedežu podjetja oz. v Sloveniji;
– v vozilih ni potrebno imeti dodatnih zapisov, zaradi tega predpisa.

 

Ker je še kar veliko nejasnosti in vprašanj, bomo na OZS spremljali dogajanje in vas sproti obveščali.

Informacije bodo objavljene na spletu sekcije pod aktualne informacije http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijazapromet/Aktualnoizsekcije.aspx