Davčni obračun in letno poročilo za leto 2014

21. januarja 2015

Na seminarju bomo osvežili vsa najpomembnejša izhodišča oziroma pravne podlage za pripravo davčnega obračuna in letnih poročil za majhne gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2014. Poudarek bo na vseh pomembnih kategorijah, ki vplivajo na davčno osnovo, predvsem pa bomo izpostavili vse pomembnejše razlike med sestavo davčnega obračuna za pravne osebe in samostojne podjetnike, v izogib kasnejšim nepotrebnim zapletom v praksi in posledično davčnemu nadzoru ter sankcijam. UdeležencI seminarja bodo seznanjeni tudi z zadnjimi najbolj aktualnimi spremembami davčne zakonodaje, ki velja že pri sestavi davčnih obračunov za leto 2014, najnovejšimi mnenji DURS-a in spremembami v obrazcih za  leto 2014. Seminar bo izvedla: Dunja Verbajs, , davčna svetovalka z licenco DIZI

 Kratka vsebina:

  • pravne podlage za sestavitev davčnega obračuna
  • pregled posameznih postavk davčnega obračuna (davčno priznani prihodki in odhodki; rezervacije in pasivne časovne razmejitve; stroški in vpliv na davčno osnovo; transakcije med povezanimi osebami; obresti od presežka posojil – tanka kapitalizacija; prikrito izplačilo dobička; davčne olajšave; pokrivanje izgub)
  • posebnosti za davčne zavezance, ki ugotavljajo osnovo na podlagi normiranih odhodkov in način obdavčitve
  • odgovori na vprašanja

Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,60 EUR z DDV za člane OOZ Celjeimetnike kartice MOZAIK PODJETNIH, s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zborniceZa vse ostale udeležence znaša cena seminarja 109,80 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. Seminar bo organiziran za minimalno 30 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Prijava na tej povezavi: https://www.ooz-celje.si/events/davcni-obracun-in-letno-porocilo-za-leto-2014/