Vodstvo in strokovne službe OOZ Celje na obisku pri lokalnih skupnostih

14. januarja 2015

V mesecu januarju potekajo sestanki vodstva in strokovne službe OOZ Celje z župani in vodstvi občin iz katerih zbornica združuje svoje članstvo. Pogovori so namenjeni utrjevanju sodelovanja in iskanju novih skupnih priložnosti.