Kova, d.o.o. nudi 10 % popust na poslovne storitve

4. februarja 2015

kovaKova, d.o.o. nudi 10 % popust na poslovne storitve:

VARNOST PRI DELU: izvajanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu, izjava o varnosti z oceno tveganja, usposabljanje, periodični pregledi, meritve, svetovanje …

VARSTVO OKOLJA: izdelava strokovnih ocen in modelov, določitev merilnih mest in vplivnih območij za emisije, strokovna pomoč …

POŽARNA VARNOST: študije, zasnova in izkaz požarne varnosti, ocena požarne ogroženosti, izvajanje strokovnih nalog požarnega varstva, vzdrževanje, dobava in montaža gasilnikov, svetovanje …