NA OOZ CELJE LAHKO KUPITE VEZANE KNJIGE RAČUNOV

6. februarja 2015

 

OZS pripravila za svoje člane blok davčnih računov – vezano knjigo računov (obrazec VKR)

 S spremembami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku so 31.1.2015 dosedanje paragonske bloke zamenjali računi iz vezane knjige računov, ki jo je za svoje člane izdala tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
Vlada RS se je s odločila za postopno uvedbo tako imenovanih davčnih blagajn. Od 31.1.2015 morajo davčni zavezanci evidentirati gotovinski promet le še s takšnimi elektronskimi blagajnami, ki omogočajo brisanje, dodajanje ali popravljanje evidentiranega prometa le na podlagi sledljivosti teh sprememb (revizijska sled), vendar te blagajne še ne bodo povezane s FURS. Še vedno bodo lahko manjši davčni zavezanci izdajali ročno izpisane račune, vendar ne več na tako imenovanih paragonskih blokih, ampak le na predpisanih in prednatisnjenih obrazcih iz vezane knjige računov, ki jih je za svoje člane izdala tudi OZS.

Pred prvo uporabo VKR-ja je potrebno potrditi uporabo obrazca pri Finančni upravi republike Slovenije (FURS) preko portala e-davki. Obrazec računa je namenjen predvsem tistim poslovnim subjektom, ki evidentirajo gotovinski promet blaga in storitev ročno, dolžni pa so ga imeti tudi tisti, ki uporabljate za evidentiranje prometa elektronske naprave (ali računalniške programe), za evidentiranje prometa v času, ko naprava iz različnih vzrokov ne bo delovala (okvara, izpad elektrike ipd).

Uporabniki bodo v obrazcu izpolnjevali različne podatke, ki bodo odvisni od tega, ali opravljajo obdavčen ali oproščen promet, ali izstavljajo račune za opravljen promet zavezancem za DDV oziroma tistim, ki kot poslovni subjekti niso zavezanci za DDV ali pa končnim potrošnikom. V določenih primerih je potrebno na računu napisati tudi klavzulo za DDV (okvirček »drugi podatki«). Poleg predpisov s področja DDV je potrebno pri izstavljanju računov za gotovinski promet upoštevati tudi Slovenske računovodske standarde, računovodske sklepe ali notranje pravilnike o računovodstvu. Napačne podatke na računu se ne sme popravljati z brisanjem, črtanjem in kakršnimkoli prekrivanjem prvotnih podatkov, pač pa je potrebno napačen račun prečrtati in izstaviti novega. Vsak blok računov je potrebno hraniti 10 let od dneva izdaje zadnjega seta računov. Priporočamo, da na prvo stran vsakega bloka računov napišete datum, do kdaj ste ga dolžni hraniti.

Obrazce vezane knjige računov (VKR) lahko po ugodnejši ceni od ostalih ponudnikov kupite na OOZ Celje. Obrazec vsebuje tudi kratke napotke o tem, kaj je potrebno vedeti pri izdajanju računov. Cena vezane knjige računov znaša:

  • 4,00 € z DDV/kos za člane
  • 5,49 € z DDV/kos za nečlane