UDELEŽBA ČLANOV OOZ CELJE NA POSVETU

13. marca 2015

V četrtek, 26.2.2015, se je nekaj obrtnikov  in podjetnikov  OOZ Celje udeležilo   posveta GOSPODARSKA DIPLOMACIJA V PRAKSI IN VLOGA SLOVENSKE MANJŠINE, ki ga je organiziral Klub podjetnikov Zlatorog Celje. Tema je bila povezana z možnostmi večjega sodelovanja slovenskih podjetij z mrežo diplomatsko konzularnih predstavništev v tujini, predvsem v naših sosednjih državah s fokusom na Avstriji.