SEMINAR NA OZS: OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI PRI IZVEDBI IN DOKUMENTIRANJU DEL NA GRADBIŠČIH

17. marca 2015

Obveščamo vas, da na OZS organiziramo seminar z naslovom: OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI PRI IZVEDBI IN DOKUMENTIRANJU DEL NA GRADBIŠČIH.

 

Najava in program seminarja:

Na področju gradbenih proizvodov je bila lani spremenjena zakonodaja v zvezi s trženjem teh proizvodov, prav tako so bili izdani novi standardi za določene proizvode, ki opredeljujejo ugotavljanje lastnosti gradbenih proizvodov, način označevanja gradbenih proizvodov in ustreznega opremljanja z dokumentacijo.

Vloge in naloge različnih soudeležencev pri graditvi objektov in zaključnih delih v gradbeništvu so različne. Z njimi je povezano ustrezno ravnanje in posredovanja listin in dokumentov kot podporo uspešni izvedbi tehničnega prevzema objekta. Prav tako so različne odgovornosti za izvedbo in ravnanje v primeru napak. Razjasnjeno bo tudi, kako ravnati v primeru novogradnje ali vgradnje novih proizvodov ter kako v primeru vzdrževanja in adaptacij.

Organizator: Sekcija gradbincev, Sekcija kleparjev krovcev, Sekcija instalaterjev-energetikov

Datum in lokacija: 25. 3. 2015, ob 13.15 do 16.30, na OZS v Ljubljani, Celovška 71

Predavatelj: mag. Emilija Bratož, evropski ekspert za tehnično zakonodajo in standarde

Kotizacija: za člane OZS brezplačno, za ostale 98,00 eur (ddv vključen).

PROGRAM:

 13.15 – 13.30 Registracija

13.30 – 14.00 Novosti v zakonodaji graditve objektov, vzdrževalnih del in vgradnje proizvodov

Veljavni predpisi za graditev objektov (novosti pri določitvi zahtevnosti objektov)
Novosti iz Uredbe EU 305/2011 o enotnem okviru trženja gradbenih proizvodov
Novosti v Zakonu o gradbenih proizvodih ZGPro-1
Predpisi, ki veljajo za proizvode, materiale, rezervne in nadomestne dele, popravila
14.00 – 14.45 Zahteve za posamezne udeležence pri graditvi in posredovanju gradbenih proizvodov na trg in v vgradnjo
Obveznosti in dokumentacija, ki jo mora zagotoviti projektant
Pregled poglavitnih zahtev za posamezne sodelujoče v tržni verigi
Obveznosti in dokumentacija, ki jo zagotovi proizvajalec gradbenih proizvodov
Zahteve za izvedbo del in dokumentacija, ki jo zagotovi monter/instalater
Izjeme in poenostavitve, opustitve

14.45 – 15.0 Odmor

15.00 – 15.30 Predstavitev dokumentov, dokazil, izjav posameznih udeležencev (za gradbeni dnevnik, tehnični pregled objekta)
Listine, kdo je odgovoren za izdajo in komu
Primeri in način izročanja
Obrazci, vsebina
Primeri možnih opustitev, kako ravnati pri vzdrževanju

15.30 – 16.00 Odgovornosti pri graditvi in vzdrževanju objektov
Odgovornosti projektanta
Odgovornosti izvajalca
Odgovornosti nadzornika
Odškodninska odgovornost

16.00 – 16.30 Vprašanja in odgovori
Primeri, vprašanja, odgovori

VABLJENI. LP

 Več informacij:

Janko Rozman

Sekretar sekcij gradbincev, krovcev in  instalaterjev-energetikov

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Celovška 71, p.p. 2350, SI-1000, Ljubljana
T: +386 (0)1 58 30 540
F: +386 (0)1 58 30 599
M: +386 (0)31 347 201
E: janko.rozman@ozs.si | http://www.ozs.si
@OZSaktualno