SPODBUJEVALNI PROGRAM SID BANKE

24. marca 2015

Spoštovani,

obveščamo vas, da sta od 24.3.2015 dalje odprti novi dve liniji za financiranje z možnostjo oddaje vloge:

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja malih in srednje velikih podjetij http://www.sid.si/financiranje/krediti-iz-posojilnega-sklada-za-msp

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje tehnološko-razvojnih projektov
http://www.sid.si/financiranje-tehnolosko-razvojnih-projektov

Še vedno sta na voljo liniji za financiranje tekočega poslovanja – http://www.sid.si/financiranje/krediti-iz-posojilnega-sklada-za-msp.
Za vsa morebitna pojasnila  kontaktirajte :

Katja Kožar
Oddelek za podjetja

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana   |  www.sid.si  |  T: +386 1 2007 585   |  F: +386 1 2007 575  |  E: katja.kozar@sid.si