DAN RAZISKOVALCEV IN POVABILO K SODELOVANJU

10. aprila 2015

V Strategiji razvoja gospodarstva Mestne občine Celje smo kot enega izmed ukrepov izpostavili večja vlaganja v aplikativne raziskave in razvoj. Občina na tem področju podpira raziskovalne naloge v osnovnih in srednjih šolah. V četrtek, 9.4.2015, je potekal v Celju Dan mladih raziskovalcev. Namen dogodka je bil poleg predstavitve raziskovalnega dela, ki ima v Celju že 37 letno tradicijo, kako povezati učence, dijake in njihove mentorje z lokalnim okoljem in gospodarstvom. Zato apeliramo na vse člane OOZ Celja, ki želeli sodelovati z konkretnimi temami in vašimi  izzivi, s katerimi se srečujete  pri svojem delu, z raziskovalci iz šol, da nam to čim prej sporočite na  e-mail: tatjana.stinek@ozs.si. Mi  pa bomo vaš interes posredovali koordinatorju za raziskovalne naloge na MOC.