G. Alojz Škorjanec je sodeloval na posvetu ŠC Celje

16. aprila 2015

 

 

DSC06419

DSC06414

Inovativnost, razvoj in partnerstva, je delovni naslov posveta, ki je bil namenjen preveritvi stanja in razvoja realnega in izobraževalnega okolja, usposobljenosti dijakov in zaposlenih za delo v gospodarstvu. V sredo, 15.4.2015, je Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije organizirala dogodek, na katerem so predavatelji iz gospodarstva – zastopniki  podjetij, ki delujejo globalno pa tudi iz mikro in malih podjetij lokalnega okolja,  poleg predstavitev dobrih praks profesorjev in dijakov, predstavljali svoja podjetja in kompetence, ki jih potrebujejo poleg strokovnega znanja njihovi zaposleni.  Pri maturantih pogrešajo predvsem znanja s področja zdravja, varstva in ekologije, kakovosti, kreativnosti, uvajanja sprememb, inovativnosti, tehnik reševanja problemov, vitkega poslovanja in metod optimiranja, komunikacije, prezentacije, javnega nastopanja, poslovne odličnosti in financ.  Član OOZ Celje ter podjetnik in obrtnik z dolgim stažem g. Alojz Škorjanec lastnik in direktor podjetja Avto Škorjanec d.o.o., je na posvetu predstavil svoje podjetje, za katerega je idejo dobil v letu 1985. Tudi on je poudaril, da moraš v podjetju vedno razmišljati korak pred konkurenco in predvsem o tem, kaj potrebujejo tvoje stranke. Zaradi vedno večjega obsega poslovanja in širitve področij dela potrebujejo zaposleni v njegovem podjetju vedno več raznolikega znanja. Pri njih izobražujejo tudi vajence, a vedno znova ugotavljajo, da pridobijo  dijaki v času šolanja premalo praktičnega znanja, zaradi premalo časa namenjenega praktičnemu delu, da bi lahko po zaključenem šolanju delo v podjetju opravljali samostojno.