VABLJENI NA DAN MLADIH RAZISKOVALCEV – 9. APRIL 2015

3. aprila 2015

»Domišljija je pomembnejša od znanja.« (A. Einstein)

Vabilo na ˝Dan mladih raziskovalcev˝

V časih globalne recesije in številnih izzivov, ki jih pred nas prinaša moderna družba, smo soočeni z nujnostjo iskanja novih rešitev, novih odgovorov in novih vprašanj.

Strategija razvoja gospodarstva Mestne občine Celje 2014 – 2020 kot strateški ukrep za  razvoj gospodarstva izpostavlja večja vlaganja v aplikativne raziskave in razvoj. Rezultat se bo dosegel skozi spodbujanje raziskovalne dejavnosti v izobraževalnem sistemu, skozi sodelovanje izobraževalne vertikale z gospodarstvom, lokalnim okoljem in Zavodom RS za zaposlovanje ter s povezovalno vlogo Mestne občine Celje s subjekti v lokalnem in regionalnem okolju. Enako strateško podporo raziskovalnim dejavnostim načrtuje tudi Regionalni razvojni program savinjske razvojne regije 2014 – 2020: »za mlade in z mladimi se bo sooblikovalo odprto in inovativno regijo, v kateri bodo ti ostali in v njo radi prihajali«.

Z zavedanjem, da je raziskovalna dejavnost tista, ki prinaša dodano vrednost tako v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju, smo se odločili organizirati prav poseben dan, in sicer ˝Dan mladih raziskovalcev˝.

Dan mladih raziskovalcev bo potekal  v četrtek, 9. aprila 2015, ob 14. uri na Gimnaziji Celje – Center, in se nadaljeval na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje.

Dogodek bo razdeljen na dva sklopa in se bo predvidoma zaključil ob 16.30 uri.

Prvi del našega srečanja bo potekal na Gimnaziji Celje – Center in je namenjen seznanitvi s preteklimi raziskovalnimi nalogami in nekdanjimi raziskovalci na osnovnih in srednjih šolah v Celju. Ti bodo predstavili svojo raziskovalno izkušnjo, nekateri med njimi tudi nadaljnjo pot skozi študij vse do zaposlitve. Namen je prikazati raziskovalni potencial, ki ostaja neizkoriščen in mnogokrat spregledan. Verjamemo, da bodo omenjene predstavitve sprožile mnogokatero idejo o bodočih raziskovalnih temah in možnostih sodelovanja.

Drugi del srečanja se bo nadaljeval na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje, kjer  bo potekala okrogla miza z naslednjimi tematskimi sklopi:

  • regionalni razvoj raziskovalne dejavnosti in možnosti povezovanja z regijo,
  • vzorčni primer oblikovanja raziskovalnih tem s strani gospodarstva,
  • predlogi in pobude.

V upanju na Vašo prisotnost Vas iskreno pozdravljamo.

 

Željko Cigler                                                                                          mag. Barbara Gorski

višji svetovalec                                                                                       vodja službe

 

Srečo Maček, l.r.

predsednik Komisije

Mladi za Celje