NOVINARSKA IN ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA »SPIRIT«

12. junija 2015

 

IMG_0297

V četrtek, 11.6.2015, je bila uspešno izvedena novinarska in zaključna konferenca mednarodnega projekta SPIRIT, v katerem je sodelovalo 5 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške. Dvorano Območne obrtno-podjetniške zbornice je napolnilo preko 70 udeležencev, ki so jih v uvodu nagovorili predsednik OOZ Celje g. Miran Gracer, podžupanja Mestne občine Celje mag. Darja Turk, direktor razvojne agencije AZRA iz Varaždina g. Nikola Kučiš in predstavnik Varaždinske županije mag. Miroslav Huđek. Prav vsi so izrazili zadovoljstvo glede čezmejnega sodelovanja v skupnem prostoru. Vodja projekta ga. Petra Pokec je predstavila projekt SPIRIT – Šole in podporne institucije za razvoj malih in srednjih podjetij in  obrtnikov ter prenos znanja in inovacij. Projekt je trajal 18 mesecev in se je izvajal na obeh straneh meje s ciljem izboljšanja konkurenčnosti MSP in obrti na čezmejnem področju, izvajanja skupnih aktivnosti za prilagoditev programov poklicnega izobraževanja, pridobivanjem informacijo kariernih priložnostih in ustvarjanjem podpornega okolja.

IMG_0291

Na konferenci, ki jo je moderirala mag. Tatjana Štinek so o svojih vtisih spregovorili tudi vanj vključeni. G. Kristijan Petek, mednarodno uveljavljeni podjetnik in lastnik družbe KSHF je spregovoril o možnostih in priložnostih za mlade. Profesorica ga. Suzana Kutjak-Mravlinčić iz Srednje strukovne škole Varaždin je spregovorila o mentorstvu na hrvaški strani, profesor g. Matjaž Cizej iz šolskega Centra Celje pa o tem, kako so na slovenski strani izvedli train-the-trainer program in o tem, kako so podjetniške kompetence vključili v vzgojno izobraževalni proces. Matic Majer dijak 3. letnika Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije iz ŠC Celje se je zahvalil za priložnost sodelovanja v projektu,  v katerem je izvedel veliko koristnega na temo  inovativnosti, podjetnosti in kariernih možnosti.  V projektu so sodelovali tudi zunanji strokovnjaki, zato je ena izmed njih ga. Alenka Vodončnik spregovorila o potrebah podjetnikov in potencialnih podjetnikov na obeh straneh meje.

DSC08035

Glede na to, da so partnerji OOZ Celje, RA Sotla, SSŠ Varaždin, Azra Varaždin in ŠC Celje vključeni v projekt  spoznali, da bo potrebno za izboljšanje konkurenčnosti malih, srednjih podjetij in obrti v prihodnosti izvajati še več aktivnosti v čezmejnem prostoru, so na konferenci slavnostno podpisali sporazum o sodelovanju tudi v prihodnje.

DSC08053

Podžupanja Mestne občine Celje mag. Darja Turk: » Mestna občina Celje na več ravneh spodbuja podjetništvo in vsekakor podpira tudi projekte, kakršen je SPIRIT. Ideja projekta se mi zdi odlična,

saj sta povezovanje in sodelovanje v kombinaciji s prilagajanjem trgu ključ do uspeha.

Odlično sodelujemo z Območno obrtno-podjetniško zbornico, ki je zelo aktivna in nudi odlično podporo svojim članom.«

DSC08046

Predsednik OOZ Celje g. Miran Gracer:« Prvič sodelujemo v mednarodnem projektu s Hrvaško in  pokazalo se je , da je bilo za projekt veliko zanimanje, še posebej med mladimi potencialnimi obrtniki in podjetniki. Rezultati pa bodo vidni na dolgi rok. «

DSC08045

Lastnik in direktor podjetja KSFH d.o.o., predsednik sekcije frizerjev OOZ Celje  g. Kristijan Petek: »Projekt SPIRIT že nosi pozitivno ime. Je duh za vzpodbudo mladim!  »

DSC08060

Ga. Bojana Žaberl, direktorica Razvojne agencije Sotla:»Projekt SPIRIT je zagotovo projekt, ki je na naše območje prinesel dodaten elan in optimizem. Uporabniki projekta (mladi, potencialni podjetniki ter delujoča podjetja in obrtniki) so v projektu še bolj razmišljali podjetno in podjetniško. Čezmejno izvajanje projekta je pri marsikomu spodbudilo tudi razmišljanje o delovanju zunaj meja Slovenije. Tudi v prihodnosti si želimo projektov s podobnimi vsebinami, saj sta razvoj podjetništva in podjetnosti zagotovo usmeritvi, kompetenci, ki imata pozitiven vpliv tako na posameznika kot na razvoj celotne družbe.« 

DSC08043

 Ravnatelj Srednje strukovne škole Varaždin g. Dražen Košćak: »Prvič sodelujemo v čezmejnem projektu s Slovenijo in smo zelo zadovoljni s sodelovanjem s slovenskimi parttnerji. Naši dijaki so pokazali zelo velik interes za sodelovanje v projektu SPIRIT kar dokazuje, da so tudi v prihodnosti potrebni projekti podobnih vsebin. Veseli nas današnje podpisovanje Sporazuma o sodelovanju med partnerji v prihodnosti in spremljanje projekta. Naša šola je zainteresirana za vse vidike sodelovanja s Šolskim centrom Celje.«

DSC08054

Ga. Petra Pokec, vodja projekta razvojna agencija AZRA: » Zahvaljujem se partnerjem za dobro sodelovanje, saj smo dosegli  vse zastavljene cilje in dosegli vse rezultate projekta.«

DSC08051

 

Direktor razvojne agencije AZRA g. Nikola Kučiš: »Tudi v prihodnosti si želim sodelovanja  s zdajšnjimi partnerji v projektu s ciljem nadaljnjega razvoja in nadgradnje projektnih aktivnosti iz projekta SPIRIT, kar smo zagotovili z današnjim podpisom Sporazuma o sodelovanju.«

Več o informacij o projektu se nahaja v dokumentu Izjava-za-javnost-SPIRIT-