PREDSEDNIK OOZ CELJE V OMIZJU Z MINISTROM

12. junija 2015

Predsednik OOZ Celje g. Miran Gracer v omizju skupaj z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo g. Zdravkom Počivalškom

 Zlatorog_20150608_DSC_3696

Zlatorog_20150608_DSC_3699

 

Na področju kohezijske politike 2014-2020 je Slovenija sprejela Partnerski sporazum in Operativni program. Celjski podjetniki in obrtniki se zavedajo, da je Strategija pametne specializacije, ki je še v pripravi,  osnova za črpanje EU kohezijskih sredstev na področju raziskav, razvoja in inovacij ter povezovanja gospodarstva z RR inštituti, razvojnimi centri in univerzami, zato pričakujejo čim prejšnje sprejetje navedene strategije in ustrezne razpise na tej osnovi. Zato je v ponedeljek, 8. junij 2015, Celju na Klubu podjetnikov Zlatorog v Celju potekalo srečanje celjskih podjetnikov z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom POČIVALŠKOM z delovnim naslovom:   EVROPSKA SREDSTVA IN RAZVOJNI POGLED NA CELJSKO REGIJO. V omizju sta poleg ministra sodelovala predsednik OOZ Celje in direktor podjetja Grafika Gracer,d.o.o. Celje g. Miran GRACER in  g. Izidor KRIVEC, glavni direktor podjetja Celjske mesnine d.d.

V Celju je tudi izredno dobro sodelovanje med Območno obrtno-podjetniško zbornico Celje in Regionalno gospodarsko zbornico Celje, kar je razvidno tudi  iz dejstva, da je v  tokratnem omizju sodeloval predsednik OOZ Celje, srečanje pa je moderiral g. Marjan MAČKOŠEK predsednik GZS in glavni direktor družbe Štore Steel d.o.o. Štore.

Razprava je bila namenjena odgovorom na vprašanja:

–        Katere so prioritete v razvojni strategiji Slovenije?

–        Koriščenje evropskih sredstev?

–        Klasifikacija naložb SDH in kriteriji za njihovo (ne)prodajo /strateška podjetja, pomembna in neprodajljiva podjetja, pomembna prodajljiva podjetja/

–        Katere so osnovne usmeritve zadnje verzije Strategije pametne specializacije, v kakšni fazi je njena priprava in kdaj lahko pričakujemo njeno sprejetje ter ustrezne razpise za spodbudo razvojnih projektov podjetij in institucij znanja?

–        EU poudarja razvoj pametnih tovarn, Nemčija izvaja program Industrija 4.0, Slovenija med usmeritvami poudarja SI- Industrijo 4.0: Pametne tovarne. S katerimi ukrepi bo država spodbudila realizacijo navedenih usmeritev?

–        Savinjska regija je sprejela Regionalni razvojni program za obdobje 2014 – 2020. Kako bo država omogočila njegovo realizacijo in kako bodo zasnovani predvideni razpisi, ki jih pričakujejo akterji v regiji?

Srečanja so se ga udeležili številni vidni predstavniki celjskega in regijskega gospodarstva.

G. Miran Gracer, predsednik OOZ Celje: » Ministru sem  predstavil top 10 zahtev Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije med katerimi sem izpostavil davčne blagajne. Minister mi je pritrdil, da moramo biti še naprej vztrajni in zavračati začetek izvajanja tega zakona, dokler ni podanih merljivih učinkov dosedanjih ukrepov,  to pa so virtualne blagajne in vezane knjige računov. Minister je potrdil tudi moj dvom o tem, da posamezna ministrstva med sabo niso dovolj povezana in ne delujejo usklajeno. Poudaril sem, da sem na petkovem Forumu na Bledu pogrešal ljudi iz sodne sfere, kajti posebej na področju gospodarskega kriminala se zadeve na sodiščih odvijajo prepočasi, postopki so predolgi. To vse pa kaže na togost in neučinkovitost dela sodišč.  Glede davka na nepremičnine pa je Minister Zdravko Počivalšek zatrdil, da se v globalu, prihodek od davka na nepremičnine ne bo povečal v primerjavi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča.«

Tekst: mag. Tatjana Štinek                  Foto: Sebastjan Jug