PRIJAVITE SE NA ERASMUS+

5. avgusta 2015

Zavod ZRI Celje je partner v mednarodnem projektu YOU CREATE. Gre za projekt mobilnosti mladih, ki se izvaja v okviru evropskega programa Erasmus+. Mobilnost bo potekala v mestu Sofija, Bolgarija, med 15. in 22.9.2015. Udeleženci so stari med 18-25 let in sicer:

  1. mladi, ki so socialno prikrajšani (iz ekonomsko ogroženih podeželskih regij)
  2. mladi iz družin, ki so dejavne na področju podeželskega turizma
  3. študenti turizma

Tu se nahaja kratek opis projekta in program mobilnosti Program_YOU CREATE YOU CREATE_opis_SI

Delovni jezik je angleščina.

Stroški potovanja, nastanitve in prehrane v Bolgariji so plačani iz projekta.

Potrebujejo 3 fante in 3 dekleta, stare od 18 – 25 let.

Odgovor  glede udeležbe in ostale informacije so na razpolagi pri ga. Marjeti Vodončnik

Kontakt: Marjeta Vodončnik

Telefon: 03 620 97 08

Mobilni: 051 410 059
e-pošta: marjeta@agencija-ave.si ali marjeta@zavod-zri.si

V avgustu in začetku septembra se bodo z udeleženci nekajkrat tudi sestali in pripravili na mobilnost.