OBJAVA ŠTIPENDIJ ZA DEFICITARNE POKLICE

3. avgusta 2015

Objavljene so štipendije za deficitarne poklice – namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, ki so v Politiki štipendiranja opredeljeni kot deficitarni, torej kot poklici, za katere je na trgu dela zaznati razkorak med ponudbo in povpraševanjem.

Razpis je objavljen na http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20152016-194-jr/  

Rok prijave: od 24. 8. 2015 do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 10. 2015

Med poklici so:

–        avtokaroserist/avtokaroseristka

–        avtoserviser/avtoserviserka

–        kamnosek/kamnosekinja

–        slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka .

Višina štipendije je 100 eur/mesec – nekaj je prijavnih pogojev, tudi, da je dijak prvič vpisan v letnik in da nima kadrovske štipendije!

Vlogo je mogoče oddati že 24.8. – razpisano pa je le 12.000 štipendij.

 Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za štipendiranje izbrani po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, glede na datum in uro vložitve posamezne popolne vloge, do porabe sredstev.