ZBIRANJE PONUDB ZA VZDRŽEVALNA DELA – NEPREMIČNINE CELJE

11. avgusta 2015

Spoštovani!

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je na portalu javnih naročil pod številko JN5374/2015 objavila obvestilo (http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=395023), za zbiranje ponudb za sklenitev novega okvirnega sporazuma za vzdrževalna dela na v stanovanjih in na skupnih delih stavb, ki jih ima družba v lasti ali z njimi upravlja. Razpisna dokumentacija je objavljena na naši spletni strani (www.nepremicnine-celje.si) med obvestili.

Rok za oddajo ponudb je 3.9.2015 do 10:00, javno odpiranje bo istega dne ob 11:00 v prostorih družbe na Miklošičevi 1, v Celju.

Ker je čas dopustov, Vas še posebej opozarjamo, da s pridobitvijo obveznih prilog in potrdil o referencah ne odlašajte na zadnji trenutek.

Za posamezne razpisane sklope je v skladu z Obrtnim zakonom obvezno OBRTNO DOVOLJENJE (ne glede na to, ali ste »s.p.« ali »d.o.o.« ali »d.d.«).

V razpisni dokumentaciji (na strani 13) je navedeno, za katere sklope je predložitev obvezna. Če tega dovoljenja še nimate, ga čimprej pridobite, saj postopek na OZS lahko traja do 15 dni.

Hvala in lep pozdrav!

Primož Brvar  |  Direktor

Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva 1, SI 3000 Celje

T 03 426 51 00  |  M 040 756 007  |  www.nepremicnine-celje.si