Ministrica za izobraževanje, znanost in šport se je udeležila srečanja v Celju

30. oktobra 2015

DSC01196

 

DSC_0809

DSC_0810

 

Glede na to, da je velika neusklajenost med potrebami in ponudbo na trgu dela in da se vse glasneje govori o ponovni uvedbi sistema vajeništva, je tematika tako aktualna, da se je Klub podjetnikov Zlatorog odločil za strokovno srečanje na to temo. Tako je   v četrtek, 29. oktobra 2015, Šolski center Celje gostil srečanje z delovnim naslovom Poklicno izobraževanje za potrebe gospodarstva s poudarkom na savinjski regiji. Gostje omizja dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota, Igor Dosedla, direktor Šolskega centra Celje in Miran Gracer, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje so diskutirali o aktualnih vprašanjih:

  • Kdaj in kakšne bodo značilnosti vajeniškega sistema in kdaj bi ga bilo možno uvesti?
  • Kako bodo bremena tega sistema razporejena med izobraževalno sfero in delodajalci?
  • Kako lahko država pripomore k rešitvi problema, ki se kaže v nezadostnem vpisu v nekatere srednješolske programe glede na potrebe industrije (na primer, poklic orodjar)?
  • Ali so štipendije za deficitarne poklice ustrezen ukrep za povečevanje vpisa na ta področja?
  • Ali MIC-i v celoti uresničujejo svoj namen in kaj bi bilo možno narediti več?
  • Kako srednje šole promovirajo izobraževanje za deficitarne poklice in kako lahko vplivajo na povečanje vpisa v tehniške programe?
  • Kakšno je sodelovanje gospodarstva pri oblikovanju in prenovi vsebin programov? Ali spremembe izobraževalnih programov sledijo hitro razvijajočemu se poslovnemu okolju?

Na srečanju, ki ga je moderirala Katja Esih, direktorica JZ Regijskega študijskega središča, Celje, je ministrica poudarila 3 področja in sicer kakovost, odpiranje prostora za izobraževanje in sodelovanje. Vajeništvo se bo začelo uvajati kot pilotni model, nato pa bo potrebno uskladiti še zakonodajne podlage statusa vajenca, kar je ena od osnovnih dilem. Vsekakor se ministrstvo zavzema za idejo zgodnjega zaposlovanje in pridobitve kompetenc za konkretno delovno mesto. Predsednik OOZ Celje Miran Gracer je izpostavil dilemo enakomerne porazdelitve bremen in pomanjkanje določenih poklicnih profilov ter prizadevanja zbornice, da bi se čim več učencev odločilo za poklicne profile, ki so zaposljivi in jih primanjkuje na trgu dela. V ta namen je mag. Tatjana Štinek iz OOZ Celje na kratko predstavila projekte, ki jih zbornica izvaja sama ali s partnerji in se dotikajo tematike podjetnosti, inovativnosti, ustvarjalnosti in promocije poklicev. Predvsem je izpostavila projekte, ki so regijskega značaja Festival izobraževanja in zaposlovanja ter Izbira poklica izziv za prihodnost, ki ga zbornica izvaja pod okriljem Mestne občine Celje, občin Vojnik, Štore in Dobrna. Posebej pa poudarila projekt, ki ga podpira Mestna občina Celje Ustvarjalni, podjetni in inovativni učenci celjskih osnovnih šol v katerega je bilo v preteklem šolskem letu vključenih preko 70 učencev.

Ministrica je pozdravila prizadevanja zbornice in posluh lokalnih skupnosti za  podporo tovrstnim aktivnostim.  Saj je cilj ministrstva zaposljivost, zaposlenost in ustvarjanje dodane vrednosti.  Predstavila je tudi projekte, ki jih ministrstvo izvaja v ta namen in podala informacijo, da se snuje strategija RS do leta 2050.

Po kratki razpravi ob koncu srečanja, v katero so se vključili tudi drugi udeleženci dogodka,  je sledil še zanimiv ogled MICa ŠC Celje.