OCENA ŠKODE ČLANOV OZS

28. oktobra 2015

Spoštovani!

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so nas zaprosili, da med člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) poizvemo o morebitni škodi, ki je nastala zaradi prihoda beguncev in migrantov v Slovenijo.

V kolikor ste člani zbornice, utrpeli škodo (izpad prihodka zaradi manjšega obiska strank, neposredna škoda na poslovnih objektih…) nam  na OOZ Celje preko e- maila na e-naslov: tatjana.stinek@ozs.si   sporočite okvirno oceno škodo do četrtka 29.10.2015, saj je rok, da lahko o nastali situaciji poročamo OZS že v petek 30.10.2015. Poleg e-maila sprejemamo samo pisne informacije o škodi s podpisom odgovorne osebe poslovnega subjekta in žigom – v kolikor ga uporabljate pri poslovanju.

Informacijo o oceni škode Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo potrebuje zaradi celovite ocene gospodarske škode, ki bo podlaga za morebitno povrnitev sredstev s strani EU.

S spoštovanjem!