Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov v letu 2016

11. novembra 2015

DSCI0276

DSCI0278

DSCI0280

DSCI0282

DSCI0281

 

 

Na OOZ Celje  je bila izvedena v torek, 10.11.2015, delavnica z naslovom: BLAGAJNE IN DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV V LETU 2016. 

V nabito polni dvorani je bilo med udeleženci veliko zanimanje za novosti, ki jih prinaša Zakon o davčnem potrjevanju računov z začetkom uporabe 2. januarja 2016. Predavatelji so podali informacije o tem:

  • Kaj v letu 2015 že velja na področju gotovinskega poslovanja poslovnih subjektov?
  • Kaj prinaša nov zakon o davčnem potrjevanju računov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti (splošne določbe, kdo je zavezanec za davčno potrjevanje računov, čemu služi davčno potrjevanje računov, obveznost dajanja in jemanja računov, kazenske sankcije)?
  • Kaj je potrebno urediti pred začetkom davčnega potrjevanja računov (nakup/najem ustrezne opreme in programov, stroški nakupa/najema)?
  • Katere listine bodo predmet davčnega potrjevanja?
  • Obvezni notranji akti in obvestila pred začetkom potrjevanja računov (dodelitev oznak poslovnim prostorom, osebam, blagajnam, neobvezne sestavine notranjih aktov o potrjevanju računov, odpravljanje zapletov, okvar programa, ravnanje v primeru izpada elektrike in internetne povezave ter na področjih brez interneta, ravnanja zavezancev, ki želijo tudi v bodoče ročno izstavljati račune, kaj morajo vedeti o davčnem potrjevanju računov vodje podjetij in kaj zaposleni).

Nato pa je sledila še predstavitev partnerja kartice Mozaik podjetnih SAOP d.o.o. – s poudarkom na tehničnem vidiku davčne blagajne (kako kupec ve, katera davčna blagajna je za njega najbolj ustrezna,…, usmeritev članov,…).