Ugodni krediti, garancije, subvencije in lastniško financiranje Sklada

18. marca 2016

 

Ciljna skupina

Naziv razpisa

Status

Program mladi P1 plus 2016 Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Odprti razpisiodprt do 15. 10.2016
Program “MSP5+” P1 plus 2016 Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Odprti razpisiodprt do 15. 10.2016
Program mladi P7 sop – Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja Odprti razpisiodprt do 09. 09.2016
Program “MSP5+” P7 2016 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja Odprti razpisiodprt do 25. 05.2016
Program mladi P7 2016 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja Odprti razpisiodprt do 25. 05.2016
Program “MSP5+” P7 sop – Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja Odprti razpisiodprt do 10. 05.2016

Več informacij se nahaja na povezavi: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi