Poslovni zajtrk z delodajalci – za učinkovitejše sodelovanje podjetij z ZRSZ

12. aprila 2016

logo-zajtrk

V okviru Evropskega dneva za delodajalce so se povezali ZRSZ, OZS in obrtno-podjetniške zbornice ter 7.4.2016 organizirale poslovne zajtrke z delodajalci. Na področju ZRSZ Območne službe Celje je srečanje potekalo na OOZ Celje. Direktorica celjske službe zavoda mag. Alenka Rumbak je predstavila podatke o stopnji brezposelnosti na področju Območne službe Celje, ki je 14,3 %, kar je 11.944 registriranih brezposelnih oseb (slovensko povprečje je 12,9 %), o starostni (največji delež v starosti 50 let ali več) in izobrazbeni strukturi teh ljudi (največji delež z nižjo in srednjo poklicno izobrazbo). Podala je informacije o storitvah ZRSZ, ki jih nudijo delodajalcem, in sicer so na voljo pisarne za delodajalce, kjer ponujajo vse storitve za delodajalce  na enem mestu ter portal za delodajalce, ki omogoča elektronske storitve za delodajalce z enega mesta.

Prisotni so z zanimanjem prisluhnili informacijam o aktualnih finančnih spodbudah za usposabljanje in zaposlovanje brezposelnih. Srečanje je za udeležence pomenilo priložnost za postavitev konkretnih vprašanj ter predstavitev svojih izkušenj in realnih potreb, vezanih na zaposlovanje. Podjetniki, ki so z zavodom že večkrat sodelovali, so izrazili z zadovoljstvo z njihovo podporo, želeli pa bi si hitrejšo komunikacijo, zlasti osebno po telefonu. Poudarjeno je bilo tudi, kako pomembno je pravilno in pravočasno izpolniti obrazce za prijavo na različna javna povabila ter izpolnjevati enega izmed pomembnejših pogojev, to je redno oddajanje rek obrazcev na FURS.

Predstavniki podjetij s področja grafične in tiskarske dejavnosti so izpostavili, da je zelo težko dobiti kader, ki ga je v praksi mogoče brez dodatnega usposabljanja takoj vključiti v delovni proces, predvsem gre za profil tiskar in nastavljalec nabrizgov. Za delodajalca to pomeni porabo časa mentorjev in stroške. Zato je bilo z direktorico ZRZS OS Celje dogovorjeno, da OOZ Celje na področju regije od podjetij v grafični in tiskarski dejavnosti dobi informacije o zaposlitvenih potrebah omenjenih profilov. Zbrane podatke bomo posredovali na ZRSZ, kjer imajo možnost pridobiti sredstva za oblikovanje in izvedbo programov po meri delodajalcev za te profile. Oblikovanje in izvedba programov bo potekala ob tesnem sodelovanju delodajalcev tako na področju priprave vsebin posameznih profilov, kot tudi na področju izvedbe praktičnega dela programov.

Evropski dan za delodajalce so v tednu med 4. in 8. aprilom pripravili v vseh državah EU na pobudo Evropske mreže javnih zavodov za zaposlovanje. Ta želi z Evropskim dnevom za delodajalce povečati prepoznavnost evropske mreže javnih zavodov za zaposlovanje kot strokovne mreže na področju trga dela z zagotavljanjem svojih storitev po meri delodajalcev ter pospešiti še tesnejše sodelovanje med delodajalci in javnimi zavodi po Evropi in krepiti njihov ugled.

DSCI0531

DSCI0527Foto: M. Rečnik