PREVERJANJE OBRTNIH DOVOLJENJ

24. maja 2016

Tržni inšpektorji  preverjajo, ali imajo podjetja zahtevana obrtna dovoljenja.

Opravljanje dejavnosti ali dela, kadar subjekt opravlja dejavnost, za katero nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, se namreč v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno šteje za delo na črno. Za ta prekršek je predpisana globa v znesku od 2000 do 26.000 EUR, plus še za odgovorno osebo storilca prekrška v znesku od 520 do 2.600 EUR.

Posebej opozarjamo, da obrtno dovoljenje za eno izmed dejavnosti, ki jo opravlja gospodarski subjekt, ne pomeni, da so s tem pokrite tudi ostale dejavnosti, ki jih opravlja in se izdano obrtno dovoljenje ne nanaša tudi na njih. Tržna inšpekcija tako pregleduje, ali ima podjetje ZA VSE SVOJE dejavnosti, ki jih izvaja (npr. tudi če izda za ta dela ponudbo), pridobljeno obrtno dovoljenje, za katere je to predpisano. In če za določene ima, za druge pa ne, je podjetje v prekršku in mu grozi izrek visoke globe.

Preverite, ali imate za vse dejavnosti, ki  jih izvajate, za katere izdajate tudi npr. ponudbe, za to vse predpisana dovoljenja, v konkretnem primeru obrtno dovoljenje, in če ne,  uredite zadevo čim prej . Če na primer podjetje opravlja avtomehanična dela, zraven pa še vulkanizerska dela, mora imeti pridobljeno obrtno dovoljenje za obe dejavnosti. Če ima samo za eno izmed teh dejavnosti, je že v prekršku.

Vir: OZS