Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017«

11. oktobra 2016

 

Spoštovani,

obveščamo vas, da je SPIRIT Slovenija, javna agencija objavila javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17). Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management …).

Višina sredstev in stopnja sofinanciranja:
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, znaša največ do 3.000.000 EUR, na upravičenca pa od 3.000,00 EUR do največ 20.000,00 EUR.
Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov je do vključno 50 %.

Roki za oddajo vlog:

  1. rok: 10.11.2016,
  2. rok: 8.12.2016
  3. rok: 11.1.2017,
  4. rok: 15.2.2017.

Celotna razpisna dokumentacija je objavljena na: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-10-07-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2016-in-2017-Procesni-vavcer-2016-2017-PVAV-16-17 .

 

Lepo pozdravljeni.