Zaključek promocije kariernih poti, poklicev, podjetništva, ustvarjalnosti….

29. novembra 2016

IMG_20161129_140001

 

 

Projekti OOZ Celje na temo promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva

 

OOZ Celje je zaključila 9 leto izvajanja projektov s podporo Mestne občine Celje, občin Dobrna, Štore in Vojnik s katerimi si prizadeva osnovnošolcem in njihovim staršem približati pomembnost pridobivanja tistih informacij, ki so pomembne pri odločitvah učencev o tem, kaj bi v življenju zares radi delali in o izbiri nadaljevanja izobraževanja.

Glede na to, da se že vrsto soočamo s pomanjkanjem določenih poklicnih profilov med katerimi so na prvem mestu obrtni in tehnične stroke,  smo si v projektih zadali nalogo promovirati karierne poti, spodbujati inovativnost, podjetnost in ustvarjalnost že med najmlajšimi člani naše družbe. Aktivnosti projekta so potekale vse leto 2016, sodelovali so naši člani obrtniki in podjetniki, ZRSZ OS Celje. Izvedenih je bilo  skupno 43 dogodkov, udeleženih 13 osnovnih šol ter preko 1000 osnovnošolcev in njihovih staršev. Izvajali smo predavanja, predavanja z delavnicam, obiske podjetij in zelo obiskane okrogle mize z gosti – našimi obrtniki in podjetniki. V letu 2016 smo še povečali število dogodkov, saj je izvedbo dodatnih dogodkov omogočila  šolam na svojem področju  Mestna občina Celje. Učence in njihove starše smo seznanili z možnostmi štipendiranja, kariernimi potmi, potrebnimi znanji, veščinami, sposobnostmi  ter kompetencami ljudi današnjega časa, trgom dela, trendi na področju zaposlovanja in samozaposlovanja, deficitarnimi poklici in dejavniki odločanja za nadaljevanje izobraževanja. Sodelujoče šole v naših  projektih smo tudi obvestili o možnosti obiska Ulice obrti v okviru  Mednarodnega obrtnega sejma v Celju in večina šol iz lokalnega okolja se je udeležilo predstavitve poklicev tudi na tem dogodku. OOZ Celje je že tretjič sodelovala na tej ulici s svojimi predstavniki in  predstavila s projekt, ki ga izvaja pod okriljem Mestne občine Celje: Promocija poklicev, kariernih poti in podjetništva v celjskih osnovnih šolah za leto 2016.  Širši javnosti z utrinki aktivnosti projekta in izdelki učencev.

V torek, 29.11.2016 je na delovnem srečanju vseh sodelujočih v projektu, ki se je začel s pozdravnimi besedami predsednika OOZ Celje g. Mirana Gracerja, vodja projekta mag. Tatjana Štinek predstavila obrtnikom in podjetnikom, sodelujočim v projektu, predstavnikom lokalnih skupnosti, medijem in drugim povabljenim izvedene aktivnosti in dosežene rezultate projektov v letu 2016. Sekretarka OOZ Celje Martina Rečnik pa je v nadaljevanju podala izhodišča in pobude za nadaljnje sodelovanje.

Udeleženci delovnega srečanja so v razpravi izrazili zadovoljstvo z udeležbo v aktivnostih projektov, podali so svoja mnenja in izpostavili, kako je pomembno sodelovanje šole z lokalnim okoljem in gospodarstvom. Najpomembnejši se jim zdi prihod ljudi iz prakse v šolo, saj  učenci in starši pokažejo dosti več zanimanja za področje poklicev in podjetništva, če spregovorijo o tem ljudje iz gospodarstva.

Vsi sodelujoči člani OOZ Celje, udeležene občine in osnovne šole ter predstavnica  ZRSZ OS Celje, so ob zaključku dogodka prejeli zahvalo.

Slika1

Mag, Alenka Brod, direktorica Racio razvoj d.o.o., članica sekcije podjetnic in obrtnic OOZ Celje: »V tem projektu sodelujem letos prvič kot gostja okroglih miz. Srečanja omogočajo postavljanje konkretnih vprašanj in pridobivanje odgovorov, kar vsekakor olajša možnost izbire. Pred učenci in starši ni samo vprašanje, katero šolo izbrati, ampak kako se odločati, da bodo gradili na svoji zaposljivosti in pri tem vsekakor radi sodelujemo.«

 20160525_191815 - Kopija

Mag. Marijana Kolenko, ravnateljica OŠ Lava: »Večletni projekt Promocija poklicev za osnovnošolce se je v teh letih izkazal kot izjemno pomemben pristop pri ozaveščanju mladih o različnih poklicih, ki jih običajno premalo poznajo – še posebej deficitarne poklice. Kot ravnateljica ocenjujem, da je promocija poklicev v osnovni šoli nujno potrebna tako za učence kot tudi starše. Učenci dobijo neposredne informacije o poklicu, o veščinah, ki so potrebne za kakovostno opravljanje določenega poklica, spoznajo poklic od »blizu«, spoznajo uspešne podjetnike, ki opravljajo določen poklic, odkrivajo možnosti samostojne podjetniške poti in s tem večjo možnost zaposlitve. Izjemno koristno je tudi spoznavanje priložnosti in možnosti za vstop na trg dela ter spoznavanje realnega življenja. »

 jankotrobis

Janko Trobiš, vodja sektorja za gospodarstvo, Mestna občina Celje:

»Mestna občina Celje je začela s sistematičnim seznanjanjem mladih s poklici, ki jih v lokalnem okolju primanjkuje. Ker se nanaša večina teh poklicev iz vrst poklicev, ki so iz obrtne in podjetniške sfere, je to zaupala Obrtno-podjetniški zbornici, izvajanje razvojnih programov pa se odvija v osnovnih šolah, kjer se že v rosnih letih oblikujejo načrti za poklicno prihodnost.«

 

Poleg projektov na temo promocije podjetništva, ki jih izvaja OOZ Celje za osnovnošolce, izvaja zbornica še projekte za svoje člane, za občane in za poslovne subjekte s podporo občin, iz katerih združuje svoje članstvo ter pod okriljem agencije SPIRIT kot točka VEM. Samo Mestna občina Celje je v letu 2016 podprla izvedbo 25 delavnic, ki se jih je obiskalo 407  udeležencev iz podjetij  in potencialnih podjetnikov ter izvedbo 170 svetovanj/informiranj. Prav tako je OOZ Celje vpeta v projekt Mestne občine Celje Celje International in v skupino za spremljanje izvajanja  sprejetega dokumenta Strategije razvoja gospodarstva na področju MOC.

 

Janko Trobiš, vodja sektorja za gospodarstvo, Mestna občina Celje: »Tudi podpora Mestne občine Celje drugemu projektu “Razvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, potencialne podjetnike in brezposelne osebe”  je realizacija strateške usmeritve gospodarskega razvoja Mestne občine Celje. Vstop v svet podjetništva je za marsikoga, ki je sicer vešč svojega poklica, zaradi nepoznavanja vrsto administrativnih preprek, lahko prava nočna mora. Svetovanje v najbolj ranljivem obdobju podjetništva je zato lahko ključnega pomena za obstoj ali za začetek nove poslovne poti. Oba projekta  se skladata s Strategijo gospodarskega razvoja Mestne občine Celje, ki je dolgoročni strateški projekt s svojevrstnim pogledom na ustvarjanje ugodnega poslovnega okolja.«

 

Na OOZ Celje potekajo dnevno informiranja, svetovanja, izvajanje e-vem postopkov ter usposabljanja, izobraževanja, predavanja in delavnice vsak teden. Glede na velik interes in udeležbo, so tovrstni dogodki za podjetja in potencialne podjetnike res potrebni. Tematike se prilagojene ciljnim skupinam in   zajemajo vse od kako stopiti na lastno podjetniško pot, do varovanja poslovnih podatkov, prenosa podjetij, vpliva komunikacije na uspešnost poslovanja, do financ, davčne reforme ter pridobivanja finančnih sredstev.

 

Članice in člani OOZ Celje se udeležujejo dogodkov tudi izven matične zbornice. Predstavnice sekcije obrtnic in podjetnic so se tako udeležile v novembru 4. Konference ženske podjetnosti v Mariboru, OOZ Celje pa se je prestavila s svojo dejavnostjo 23.11.2016 tudi na Kariernem sejmu MojeDelo.com in Festivalu izobraževanja v Celju.