Razpisi slovenskega podjetniškega sklada

26. januarja 2017

Obveščamo vas, da je Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) 20. 1. 2017 v Uradnem listu RS št. 3/2017 objavil prvi javni razpis v letu 2017, in sicer P7 2017 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Tovrstni krediti, ki jih SPS neposredno odobrava že vse od leta 2012 dalje, omogočajo mikro in malim podjetjem hiter in enostaven dostop do zelo ugodnih finančnih virov na trgu. Stroški odobritve kredita se ne zaračunajo.

Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR mikro in malim podjetjem  omogoča poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraziti v:

–     nižjih zahtevah po zavarovanju

–     nižji obrestni meri (fiksna 1,4 %)

–     ročnosti kredita do 60 mesecev

–     možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev

–     kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR

–     stroški kredita se NE zaračunavajo

Skupno razpisanih 5 mio EUR finančnih spodbud zadostuje za podporo okoli 200 mikro in malih podjetij, ki se soočajo s težavami pri pridobivanju svežih finančnih virov na trgu. SPS tem podjetjem želi neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast mikro in malih podjetij.

Na razpis se lahko prijavijo le mikro in mala podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji:
– organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu
– imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas

Vloge lahko podjetja oddajo na SPS na dva prijavna roka, in sicer 10.2.2017 in 10.6.2017 za upravičene stroške, ki so natančno definirani v javnem razpisu P7 2017- Mikrokrediti za mikro in mala podjetja in ga najdete na spletni strani SPSa: www.podjetniškisklad.si in v Ur. l. RS št. 3/2017.

Naj samo opomnimo!
Poleg mikrokreditov za mikro in mala podjetja (P7 2017) pa ima SPS od 23.12.2016 odprt že razpis P7R 2016 – Mikrokredite za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki jih je prvič razpisal za problemska območja, to so: Maribor s širšo okolico, Pomurje, Pokolplje, Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Tudi ta oblika mikrokreditov je izredno ugodna, hitra in enostavna. Podjetja lahko vlogo oddajo na prijavne roke, ki so razporejeni skozi celotno leto 2017 do vključno 01.10.2017. Podrobne informacije o tem razpisu najdete tukaj: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=49.