Franc Meža je prejemnik Bronastega celjskega grba v letu 2017

21. aprila 2017

SEBA, trgovina, proizvodnja in zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o.

Franc Meža, direktor in lastnik podjetja Seba d.o.o., je prejemnik Bronastega celjskega grba v letu 2017

DSC_0600

Seba d.o.o. iz Celja je podjetje s skoraj tridesetletno tradicijo, ki zagotavlja svojim strankam kvalitetne proizvode in storitve. Svojo osnovno dejavnost so razširili iz prvotne dejavnosti suho montažnih del še na gradbena dela in trgovino. Zahteve strank so osnova njihovega delovanja,  zato so vse njihove aktivnosti od svetovanja, projektiranja, časovnega usklajevanja, logistike in izvedbe usmerjene k tem, da  jim ugodijo s  kvaliteto in  v skladu z normativi in tehničnimi standardi.

17 zaposlenih z izobrazbeno strukturo od strokovne poklicne izobrazbe do inženirjev  sledi novostim v suho gradnji, nenehnemu razvoju materialov in postopkov izvedbe. Usposabljajo se pri proizvajalcih materialov in se udeležujejo vseh možnih oblik izobraževanj preko Obrtno podjetniške zbornice. Direktor in lastnik Franc Meža ter  vodja projektov sta pridobila tudi pedagoško-andragoška znanja za delo z dijaki in učenci. Pridobili so številne certifikate na področju kakovosti  za akustiko in požarno varnost.

Direktor in lastnik podjetja  Franc Meža: » Kot mlad gradbeni inženir s kadrovsko štipendijo sem nabiral prve izkušnje v Gorenju na področju investicij. Ker sem v gradbeništvu videl izziv, sem 1985 leta obiskal gradbeni sejem v Munchnu.  Imel sem srečo, da je tastov brat takrat izvajal dela na gradbiščih v Nemčiji ter mi tako ponudil možnost, da si ogledam,  kako pri njih delajo.  Takrat se mi je utrnila poslovna ideja, ki jo uresničujem že skoraj 30 let.«

Franc Meža je stopil  na svojo podjetniško pot, na kateri mu je pomagal takrat že upokojeni tast-obrtnik, s prevzemom njegovih poslovnih prostorov, nekaterimi prej pri njemu zaposlenimi, z nasveti in iskanjem strank. Začeli so z izvedbo stropov in sten, zaradi narave dela pa so hitro ugotovili, da je dobro da strankam ponudijo celovito storitev od pleskanja do vgrajevanja svetil, skratka vse od projektiranja do končne izvedbe z vključitvijo vseh gradbeno obrtniških del. Stranke podjetja so  mešane iz javnega in zasebnega sektorja in tudi končni kupci.

V podjetju,  katerega začetki segajo v leto 1990, so uspešno prebrodili zadnje krizno obdobje. Imeli so velik minus v prihodkih zaradi stečajev in prisilnih poravnav v gradbeništvu in drugih podjetjih. Zdaj gledajo optimistično v prihodnost, saj se že kažejo spodbudne ocene za gradbeništvo v prihodnjem obdobju.

Franc Meža: » Ves čas vzgajamo lasten kader, smo tudi štipendisti, saj menim, da se bo to v prihodnosti podjetju obrestovalo. Imamo tudi pogodbo s Šolskim centrom Celje za izvajanje prakse dijakov, saj  je prav, da prenašamo osvojena znanja na nove, mlajše generacije.« Kljub znanju in kvaliteti v podjetju vedo, da je težko prodreti v večje projekte, zato so zaradi potreb trga razširili dejavnost še na prodajo suho montažnega materiala v trgovini za podjetja in končne kupce. Med artikli najdete vse od mavčnih plošč, do orodja in zaščitnih sredstev – vse, kar se potrebuje za suho gradnjo. In prav trgovina je v zadnjem obdobju dosegla 50% bruto prometa.

DSC_0590

Franc Meža je član UO OOZ Celje, UO sekcije gradbincev, predsednik odbora za suho gradnjo in poslanec skupščine OZS. Za svoj prispevek v zborničnem sistemu je leta 2014 prejel bronasto plaketo OOZ Celje. V januarju 2017 mu je sekcija gradbincev pri OZS podelila bronasti znak odličnosti v gradbeništvu.  Je pobudnik, ustanovitelj in član GIZ slovenskih izvajalcev suhe gradnje. Se  zavzema in sooblikuje protokole in standarde, ki so zbrane jih izdali preko OZS v obliki Predpisov in standardov za suho gradnjo.

Franca Mežo odlikuje tudi družbeno odgovorno ravnanje podjetja, saj je sponzor kulturnih in športnih društev tako v kraju bivanja kot v kraju sedeža podjetja.  Za svoje profesionalno in kvalitetno delo, pri katerem ga vodijo visoka ekološka in etična merila, je na praznik Mestne občine Celje,  11. aprila 2017, prejel visoko občinsko priznanje Bronasti celjski grb.

FRANC_MEZA_L3U7895

Franc Meža: »Ponosen in vesel sem, da sta OOZ Celje in Mestna občina Celje, prepoznala moje delo in me zato nagradila.«

_L3U2126

Franc Meža je družinski človek z dvema sinovoma.  Domen je že zaposlen v podjetju in ima veliko veselja do dela. V njem je prepoznal svojega naslednika. Pri delu ga je vedno podpirala vsa družina na čelu z ženo. Rad se sprošča s planinarjenjem in smučanjem, potuje in raziskuje svet. V zadnjem času pa se posveča predvsem svojim vnukom.

 

Prvi dve fotografiji in zapis: mag. Tatjana Štinek

Drugi dve fotografiji: Andraž Purg, arhiv MOC