BILATERALNA KONFERENCA SLOVENIJA – NORVEŠKA

21. junija 2017

BILATERALNA KONFERENCA SLOVENIJA – NORVEŠKA

»RAZVOJ STORITEV V SKUPNOSTI ZA OBVLADOVANJE DEMENCE 2014- 2020«

demenca

Vsestranska ženska in podjetnica, predsednica Sekcije podjetnic in obrtnic Območne obrtno- podjetniške zbornice Alenka Vodončnik najde na vsakem področju, ki se dotika družbe, nove izzive. Kmalu je ugotovila, da kot samostojna podjetnica ne more uresničiti vseh ambicij, zato se je odločila, da leta 2008 ustanovi še Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje. Glavni namen tega zavoda je  delovanje na področju raziskovanja in analiziranja družbenih trendov, neformalnega izobraževanja, uvajanja novih javnih storitev in delovanja na področju trajnostnega razvoja.

Poleg svoje osnovne  dejavnosti podjetniškega in poslovnega svetovanja, se je Alenka Vodončnik posvetila aktualnim družbenim problemom kot je vedno večji delež starejšega prebivalstva in ki je s staranjem ogrožen zaradi pojava demence.  V povezavi z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana, Kliničnim oddelkom za bolezni živčevja, Domom ob Savinji , Centrom za socialno delo Celje, Spominčico Šentjur in Stavanger University hospital iz Norveške Norveška je uspela pridobiti sredstva za projekt Živeti z demenco, ki se je izvajal v preteklih dveh letih ob finančni podpori Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in nosilca programa Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Projekt je ponudil možnost ustanovitve Centra za krepitev spomina v Celju – prvega tovrstnega v RS. V sklopu  centra deluje multidisciplinarni tim, ki osebam z demenco in njihovim svojcem na enem mestu ponuja svetovanje, izobraževanje, delavnice, skupine za samopomoč, družabna srečanja ter ponudbo različnih storitev in oblik pomoči, vključno s prostovoljci. Partnerji projekta so skozi izvajanje njegovih aktivnosti dobili številne nove izkušnje in potrditev, da so pri obvladovanju demence lahko uspešni le, če sodelujejo, in to ne le izvajalci formalnih in neformalnih oblik pomoči v okviru socialnega varstva, ampak tudi izvajalci zdravstvenih in socialnih storitev. Tudi Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje je pod okriljem projekta svoje člane in upokojene obrtnike seznanila tematiko in možnostmi, ki so na voljo za  izboljšanje storitev za osebe obolele z demenco in njihove svojce.

Zato ni naključje, da je prav Celje zadnji majski in prvi junijski dan gostilo bilateralno konferenco Slovenija – Norveška, kjer so udeležencem predstavili najpomembnejše ugotovitve obvladovanja demence ter so si norveški in slovenski predstavniki izmenjali stališča z obravnavano temo. Dvodnevni dogodek, ki je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, je zaznamovalo preko 150 udeležencev, ki so med seboj delili znanja in številne nove izkušnje. Te pa potrjujejo, da smo pri obvladovanju demence lahko uspešni le, če sodelujemo, in to ne le izvajalci formalnih in neformalnih oblik pomoči v okviru socialnega varstva, ampak tako izvajalci zdravstvenih in socialnih storitev.

 Alenka Vodončnik: » Vesela sem  in ponosna, da je tako odmeven in pomemben dogodek potekal v Celju, saj je  Mestna občina Celje prepoznala potrebo po vzpostavitvi storitev in programov za osebe z demenco in njihove svojce.  Organizacije v skupnosti so prepoznale nujnost  tesnega povezovanja zdravstvenih in socialnih storitev in so tudi sodelovale pri organizaciji dogodka. Vsem se iskreno zahvaljujem za zaupanje in sodelovanje.«