Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem

29. avgusta 2017

 

Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem

 

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je dne, 21.8. 2017, na spletni strani www.nepremicnine-celje.si, objavila Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem. Namenjena so najemnikom, katerih delovanje, ustvarjanje, aktivno državljanstvo in udejstvovanje je pomembno za razvoj Mestne občine Celje.

 

Družba na razpisu ponuja 6 neopremljenih stanovanj z dobo najema do 2 let in možnostjo podaljšanja. Poleg zaposlenih v občinski upravi in zavodih ter podjetjih, katerih ustanoviteljica je MOC, so stanovanja namenjena tudi znanstveno raziskovalnim delavcem, samozaposlenim v kulturi, športnikom, delavcem v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je država, zaposlenim pri pravnih osebah in pravnim osebam oziroma njihovemu kadru na območju Mestne občine Celje.

 

Javni razpis je odprt od 21. 08. 2017 do 08. 09. 2017. Vse dodatne informacije lahko prosilci dobijo v razpisni dokumentaciji, na spletni strani družbe na povezavi http://www.nepremicnine-celje.si/sluzbena-stanovanja/  in v prostorih družbe v času uradnih ur.