Razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Savinjski statistični regiji« za šolsko/študijsko leto 2016/2017.

7. avgusta 2017

RASR: Objavili smo razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Savinjski statistični regiji« za šolsko/študijsko leto 2016/2017. 

PRIJAVITELJI: Na javni razpis se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s sedežem ali poslovno ali drugo enoto na območju Savinjske statistične regije, ki prvič v šolskem/študijskem letu 2016/2017 dodeljuje in izplačuje kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1.

ROK ZA PRIJAVO: Do porabe sredstev, oziroma najdlje do vključno 30. 09. 2017.

 

Za podrobne informacije  je pristojna Razvojna agencija Savinjske regije, RASR d.o.o. , Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje 

Tel: 03 589 40 82 

Info: razvojna.agencija@rasr.si

www.rasr.si