CELJE INTERNATIONAL BUSINESS FORUM

18. septembra 2017

IBF DG 65-2

Dogodek, katerega so organizirali partnerji Mestna občine Celje, Regionalna gospodarska zbornica Celje, Območna obrtno – podjetniška zbornica Celje, Celjski sejem, Kovintrade-a, Klub podjetnikov Zlatorog, Inkubator Savinjske regije in Razvojna agencija Savinjske regije  s poudarkom na inovativni prodaji, marketingu in distribucijskih kanalih je potekal od 12. do 13. septembra 2017 z začetkom v muzeju  v mestu pod mestom in nadaljeval naslednji dan na 50. Mosu z uglednimi gosti in govorci. Prvi večer se je predstavil tudi član OOZ Celje Viar d.o.o., katerega očala za navidezno resničnost so prejeli udeleženci, da bi lahko tudi po odhodu iz Knežjega mesta, spoznali Celje v vseh dimenzijah.

IBF DG 18-2

Udeleženci so se seznanili z  najnovejšimi trendi in inovativnimi potmi na področjih prodaje, trženja in distribucije. Globalno uspešni poslovneži so udeležencem iz prve roke predstavili zelo uspešne poslovne  koncepte in metode za dostop do novih kupcev, povečanja ugleda blagovne znamke ter učinkovite distribucije izdelkov in storitev. Med potekom foruma so bila  organizirana B2B srečanja z mednarodnimi svetovalci projekta IEX360.

IBF DG 213