Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018«

30. novembra 2017

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018«

Več JR: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-11-24-Javni-razpis-Sofinanciranje-individualnih-sejemskih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini—2018

Rok in način prijave

Predvidena sta dva (2) roka za oddajo vlog:

1. rok: 5. 1. 2018,

2. rok: 15. 5. 2018.

Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, v kolikor sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti, vendar le, če bo na voljo dovolj sredstev za maksimalno višino sofinanciranja vsaj enega prijavitelja.