Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«

30. novembra 2017

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«

Več JR: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-10-27-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2017—2018-Procesne-izboljsave-2017-2018-PRIZ-17-18

 

Roki za oddajo vlog so:

rok: 7. 12. 2017,

rok: 22. 2. 2018

Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, v kolikor sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti.