IZVAJANJE CELOVITIH PODPORNIH STORITEV ZA POTENCIALNE PODJETNIKE IN PODJETJA V OKVIRU SLOVENSKIH POSLOVNIH TOČK ZA OBDOBJE OD 2018 DO 2022

1. februarja 2018

SPOT

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA 

OOZ CELJE – sedež SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Namen projekta:

– krepitev podjetniškega potenciala za MSP

– pospeševanje ustanavljanja novih MSP

 Cilji projekta:

– povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa

– povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.

 Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija