Grafotehna – TT proizvodnja in trgovina, d.o.o. – 25 letna tradicija poslovanja

24. aprila 2018

Uspeh 25 letnega delovanja družinskega podjetja iz Celja temelji na predanem delu celotne družine in sodelavcev, strokovnemu znanju, izpopolnjevanju ter tehnološkem posodabljanju kar vodi k rasti, razvoju in konkurenčnosti podjetja na trgu.

20180417_100331

 

Foto arhiv podjetja: družina

Podjetje se je v obliko, kot obstaja danes, razvilo iz družinske obrti iz leta 1993. Temelje podjetja je postavil direktor  Ignac Trobiš, ki je svoje izkušnje pridobival na celotni karierni poti od vajenca do direktorja ter opravljal dela od strokovnih do organizacijskih tako v malem kot velikem podjetju.

20180424_101629

Foto arhiv podjetja: stroj iz začetka poslovanja

Ignac Trobiš: » V času pred samostojno podjetniško potjo sem pridobil veliko znanja in izkušenj. Ugotovil sem, da je mogoče  v majhnem podjetju hitreje uvajati spremembe in se prilagajati kupcu. Glede na to, da v Celju in vsej savinjski regiji takrat ni bilo nobenega izvajalca na področju toplotnega tiska v grafični dejavnosti, sem v tem prepoznal priložnost za ustanovitev svojega podjetja. Ta vrsta tiska namreč predstavlja dodatno obdelavo obstoječih tiskovin in jim daje dodano vrednost.«

Od samega začetka poslovanja so v delo vpeti tudi žena in oba sinova. Začeli so v domači garaži, ki pa je kar hitro postala premajhna. Že v prvih dveh letih so povečali strojni park in ponudbo razširili z več različnimi storitvami na področju tiska. Podjetje nudi storitve tiskarnam, ki se niso specializirale na vseh področjih dodelave tiskovin in drugim kupcem. Opravljajo storitve kot so toplotni in slepi tisk, izsekovanje, strojno in ročno lepljenje, kuvertiranje in nanosi posebnih lepil in trakov. Izdelujejo tudi posebno embalažo v manjših serijah po naročilu kupca tudi za živilsko industrijo.

Ignac Trobiš: »Vedno sem bil za nove izzive in sem pridobival informacije, ki so izrednega pomena v poslovanju majhnega podjetja. Pri poslovanju se je nekako potrebno znajti in nikoli obupati: biti praktičen in inovativen ter stalno nadgrajevati tehnološke postopke in poslovne procese.«

Direktor, ki je sam skonstruiral več strojev za proizvodnjo pravi, da se je  konservativen način investiranja z kar največjim obsegom lastnega kapitala, izkazal kot izredno dober in varen način širjenja obsega proizvodnje. Že v samem začetku poslovanja se je podjetje preselilo v poslovne-proizvodne prostore v Trnovljah, ker poslujejo še danes in so jih še razširili z dokupom na 1000 m2. To jim omogoča nadaljnji razvoj podjetja.

20180417_094823

Foto arhiv podjetja: poslovno proizvodni prostori

Pretežno delajo za slovenski trg, 20% obsega poslovanja predstavlja posredni izvoz v države EU.

V podjetju, ki zaposluje 8 sodelavcev med  katerimi sta tudi sinova Aleš in Klemen, posvečajo posebno pozornost razvoju in kvaliteti storitev.

Ignac Trobiš: » Oba z ženo sva vesela, da bosta sinova nadaljevala tradicijo družinskega podjetja. Verjameva, da bosta pri tem uspešna, saj sta si že do sedaj pridobila veliko izkušenj.«

Redno spremljajo podjetniške spodbude, pridobivajo informacije preko OOZ Celje in SPOT svetovanje SAVINJSKA. Udeležujejo usposabljanj in izobraževanj ter obiskujejo specializirane sejme.

Podjetje je družbeno odgovorno in zelo vpeto v lokalno okolje s podporo različnim društvom v okviru krajevne skupnosti, za kar je prejelo več priznanj.

Ignac Trobiš, predsednik sekcije grafičarjev in poslanec v skupščini OOZ Celje: «Že dolga leta aktivno sodelujem v organih OOZ Celje, ki nudi nam obrtnikom in podjetnikom pravo podporo pri poslovanju. Veseli me, da je na OOZ Celje sedež SPOT svetovanje SAVINJSKA, saj bom imel priložnost predstaviti svoje izdelke in storitve vsej regiji v okviru načrtovanega razstavnega prostora.«

Mag. Tatjana Štinek