VABILO NA USPOSABLJANJE: ABC RAČUNOVODSTVA

4. maja 2018

Originalno vabilo-SPOT-abcracunovodstvausposabljanje

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

VABILO NA USPOSABLJANJE

 

ABC RAČUNOVODSTVA

z začetkom

V TOREK, 15.5.2018, OB 8.00 uri

V DVORANI OOZ CELJE, CESTA NA OSTROŽNO 4, CELJE

 

Vsebina usposabljanja, ki traja 20 šolskih ur (4 srečanja po 5 šolskih ur) je prilagojena manjšim in srednje velikim podjetjem. V sklopu usposabljanja bodo podani praktični primeri.

Izvedba bo potekala v naslednjih terminih:

–             torek, 15.5.2018, od 8. do 12. ure,

–             torek, 22.5.2018, od 8. do 12. ure,

–             torek, 29.5. 2018, od 8. do 12. ure,

–             torek, 5.6.2018, od 8. do 12. ure.

Vsebina usposabljanja:

•          Knjigovodske listine (vrste, vsebina, pomen)

•             Dvostavno, enostavno knjigovodstvo, normiranci

•             Zaloge, terjatve, stroški (definicija, pomen)

•             Davčna blagajna, vezana knjiga računov

•             Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida (osnove, pomen in enostavno

razumevanje)

•             Prispevki podjetnikov (višina, vrste, določitev zavarovalne osnove)

•             Obračun plač (strošek delodajalca na konkretnem primeru)

•             Računovodska in davčna poročila (vsebina, splošna razlaga)

 

Izvajalec delavnice: Strokovni sodelavec podjetja GRIFFIN D.O.O., ki se ponaša z odličnimi referencami na področju usposabljanja in izobraževanja na tem področju.

Udeležba je brezplačna za vse udeležence. V kolikor se boste na usposabljanje prijavili in prejeli našo potrditev o uvrstitvi v skupino,  a se usposabljanja brez predhodne pisne odjave vsaj dva dni pred začetkom usposabljanja ne boste udeležili, vam bomo zaračunali stroške v višini 200 EUR.

Izpolnjeno prijavnico pričakujemo na elektronski naslov simona.zupanc@ozs.si do četrtka, 10.5.2018, oziroma do zapolnitve prostih mest. Vljudno vabljeni!

——————————————————————————————–

P R I J A V N I C A – ABC RAČUNOVODSTVA

(izpolnjeno prijavnico pošljite do četrtka, 10.5.2018, na e-mail simona.zupanc@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71).

 

NAZIV/FIRMA PODJETJA/S.P.: ______________________________________

NASLOV: ______________________________________________________

DAVČNA ŠTEVILKA:  __________________________

TELEFON OZ. GSM: _______________   E-POŠTA:_______________________

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________

———————————————————————————————