11letnica izvajanja projektov OOZ Celje na temo promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva v lokalnem okolju

23. novembra 2018

11 letnica izvajanja projektov  OOZ Celje na temo promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva v lokalnem okolju

cof

Utrinek ene od okroglih miz: sodelujoči podjetniki iz leve proti desni Sebastjan Jug, Katarina Hohnjec, Rudi Rudnik in Andreja Jurko – vodja urada za delo ZRSZ OS Celje

(foto arhiv OOZ Celje)

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje je zaključila 11 leto izvajanja projektov s katerimi si prizadeva osnovnošolcem in njihovim staršem približati pomembnost pridobivanja informacij, ki so pomembne pri odločitvah učencev o tem, kaj bi v življenju zares radi delali in o izbiri nadaljevanja izobraževanja. Izbira poklica v mnogih primerih poleg opravljanja strokovnega dela vpliva na način življenja posameznika.

V aktivnostih projekta, ki so potekale v letu 2018, so sodelovali tudi obrtniki in podjetniki ter ZRSZ OS Celje. Na področju Mestne občine Celje je bilo  izvedenih skupno 35 dogodkov, udeležene vse osnovne šole v občini ter preko 1000 osnovnošolcev in njihovih staršev. Izvajali smo predavanja, predavanja z delavnicami in okrogle mize z gosti – obrtniki in podjetniki. Učence in na okroglih mizah tudi njihove starše smo seznanili z možnostmi štipendiranja, kariernimi potmi, potrebnimi znanji, veščinami, sposobnostmi  ter kompetencami ljudi današnjega časa, trgom dela, trendi na področju zaposlovanja in samozaposlovanja, deficitarnimi poklici in dejavniki odločanja za nadaljevanje izobraževanja.

Janko Trobiš, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za gospodarjenje z nepremičnim premoženje in pravne zadeve, Mestna občina Celje: »Mestna občina Celje že vrsto let propagira aktivnosti, s katerimi se s poklici seznanijo že osnovnošolci, kar je Mestna občina Celje opredelila v tudi v sprejeti Strategiji razvoja gospodarstva. S seznanjanjem s poklici je potrebno začeti že v osnovni šoli in nuditi podporo prav tovrstnim aktivnostim, saj lahko s tem ukrepom začnemo zaustavljati problem upadanja števila poklicev med mladimi. Občani te storitve teh poklicev potrebujejo vsakodnevno. Glede na splošno pomanjkanje teh poklicev, je zaželeno, da nastanejo ti poklici v domačem okolju. S tem zagotavljamo višjo lokalno zaposlenost in nudenje kvalitetnejših storitev.«

Osnovne šole smo že pred poletjem obvestili o možnosti obiska Ulice obrti v okviru  Mednarodnega obrtnega sejma v Celju in veseli nas, da se je večina šol iz lokalnega okolja udeležila predstavitve poklicev tudi na tem dogodku. OOZ Celje je na tej ulici že petič sodelovala s svojim predstavnikom elektrotehnikom Krešimirjem Antoličem KAEL ELEKTRO STORITVE, KREŠIMIR ANTOLIČ s.p., ki pravi o sodelovanju v projektu naslednje: » V projektu s šolami sodelujem že od samega začetka izvajanja in lahko rečem, da sem v tem času že kar nekaj osnovnošolcev navdušil za nadaljevanje šolanja na elektro smeri. Poleg tega, da je na tem področju mnogo izzivov in razvojnih možnosti tako sedaj kot v prihodnosti, pa je tudi veliko možnosti, da mlad človek najde delo in se zaposli.«

Rudi Rudnik,  KROVSTVO,KLEPARSTVO,OBDELAVA LESA,TRGOVINA RUDI RUDNIK s.p.: »Letos prvič sodelujem v projektu in zdi se mi zelo dobro, da učenci in starši pridobijo informacije  o določenem poklicnem profilu. Na področju gradbeništva na primer že leta primanjkuje ljudi v poklicih  krovec in  klepar. Najbolj pomembno pa se mi zdi, da si kandidati, ki se za poklic odločajo, to delo tudi praktično ogledajo.«

Damjana Kladnik, svetovalna delavka pedagoginja in sociologinja, III. OŠ Celje: » Že od vsega začetka sodelujemo pri izvajanju projektov na temo promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva, ki jih izvaja Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje. Ponosni smo, da smo lahko tudi na III. osnovni šoli Celje del uspešne zgodbe.

Različne oblike aktivnosti, predavanj, delavnic in okrogle mize predstavljajo šoli neprecenljivo podporo pri izvajanju karierne orientacije. Mladi potrebujejo celovite informacije ter neprecenljive praktične izkušnje, da lahko na prelomnici čim bolj neobremenjeno sprejmejo odločitev o nadaljnjem šolanju in poklicu. Učenci dobijo na srečanjih koristne informacije o poklicni poti; o sposobnostih, spretnostih in osebnostnih lastnostih za uspešno opravljanje izbranega poklica; o željah, zmožnostih ter možnostih zaposlitve; s sodelujočimi podjetniki in obrtniki pa tudi uvid v praktično delo in izkušnje o poklicih, ki jih dandanes ne poznajo v zadostni meri, a se po predstavitvah zanje iskreno navdušijo.

Cilj vseh nas je, da bi čim več mladih usmerili v poklice, s katerimi bi na trgu dela prišli prej do zaposlitve, zato bomo tudi v prihodnje z veseljem sodelovali in podpirali projekt.«

Sebastjan Jug, lastnik podjetja EKSPERA360, informacijske tehnologije, d.o.o.: »»Pri predstavitvah moje poslovne kariere v informacijskih tehnologijah in računalništvu opažam, da dostikrat osnovnošolci, pa tudi njihovi starši nimajo predvsem jasne predstave o tem,  kaj se dogaja na področju dela in kariernega razvoja. Pozitivno se mi zdi predvsem to, da učencem in njihovim staršem predstavimo nove in drugače vpoglede v naše karierne razvoje, življenjske poti, delo, ki ni nujno pogojeno z uradno izobrazbo, naše vzpone in tudi padce ter povezavo z drugimi znanji, ki niso strogo iz našega strokovnega področja, so pa za uspešno delo nujno potrebna. Sam osebno vedno dajem poudarek na najmanj tri stvari: matematiko in fiziko, ki sta pogoj za aktivno in zdravo glavo ter na to, da naj si otroci pomagajo med seboj in da se v primeru težav pri osvajanju učne snovi obrnejo in na učitelje in na starše.«