Delavnice in usposabljanja

5. decembra 2018

Delavnice in usposabljanja

1-IMG_20181022_120825december

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje (v nadaljevanju OOZ Celje) zastopa interese svojega članstva, kar je njena osnova naloga, a že več kot 10 let izvaja tudi vrsto projektov za razvoj in podporo podjetniškega okolja. V letu 2018 je OOZ Celje postala tudi sedež SPOT svetovanje SAVINJSKA. OOZ Celje je  vpeta tudi v projekt Mestne občine Celje – Celje International in v skupino za spremljanje izvajanja  sprejetega dokumenta Strategije razvoja gospodarstva na področju MOC. V letu 2018 je zbornica izvedla poleg aktivnosti v drugih projektih še 20 delavnic in 5 usposabljanj s podjetniško tematiko, katerih izvedbo je podprla Mestna občina Celje.

Janko Trobiš, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za gospodarjenje z nepremičnim premoženje in pravne zadeve , Mestna občina Celje: » Podpora se sklada s  Strategijo gospodarskega razvoja Mestne občine Celje, ki je dolgoročni strateški projekt s svojevrstnim pogledom na ustvarjanje ugodnega poslovnega okolja. Ena izmed pomembnejših nalog  lokalne skupnosti je namreč ustvariti pogoje za gospodarski razvoj občine. Nudenje pomoči podjetnikom v njihovem najbolj ranljivem začetnem obdobju, je zato še toliko bolj dobrodošlo. «

Simona Klokočovnik,  udeleženka usposabljanja: » Odlično usposabljanje o linkedin omrežju nam ni dalo samo veliko znanja, temveč nam je omogočilo realno postavitev svojega poslovnega profila. Predavateljica je kar iz rokava stresala marketinška besedila za posamezne primere, dejavnosti ali podjetja. Slušatelji smo lahko sproti delali na svojem računalniku, kar nam je omogočilo, da smo na hitro opravili s problemi, ki bi nam samim vzeli kar nekaj časa.«

Irena Krajnc, KATEL d.o.o., udeleženka delavnice: » Odlična priložnost, da sem si teoretično znanje osvežila skozi konkretne primere.  Pogosto se udeležim delavnic ali seminarjev v okviru zbornice, saj se organizatorji trudijo, da so izvajalci strokovni in praktično naravnani, slušatelji pa lahko dobimo odgovore na naša vprašanja in diskusije.«

Dobro obiskani dogodki so dokaz, da so teme res prilagojene ciljnim skupinam in  zajemajo vse od odgovorov na vprašanja, kako stopiti na lastno podjetniško pot, do osnov računovodstva, digitalnega marketinga, finančnih vzpodbud, upravljanja terjatev, branja bilanc, stroškov in zdravja na delovnem mestu, učinkovite izterjave terjatev ter praktični primeri pravočasnega ukrepanja pri poslovanju podjetij ter samostojnih podjetnikov,  do poškodb pri delu in regresnih zahtevkov ter vpliva komunikacije na uspešnost poslovanja.

Glede na izkazan interes in udeležbo, so tovrstni dogodki za podjetja in potencialne podjetnike res potrebni.