Ignac Trobiš je prejel Bronasti celjski grb

26. aprila 2019

Ignac Trobiš je prejel Bronasti celjski grb

DL3U8014_PURG

DL3U8605_PURG

Ob prazniku Mestne občine Celje so 11. aprila 2019 na osrednji slovesnosti podelili najvišja priznanja občine za leto 2019. Bronasti celjski grb je za poslovno uspešnost pri vodenju družbe in aktivno delovanje v podjetništvu in obrtništvu prejel Ignac Trobiš, lastnik podjetja GRAFOTEHNA – TT proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljubečna

Ignac Trobiš je vajeniško dobo preživel v podjetju IFA v Celju, kjer je izkoristil  široko znanje svojih mentorjev ter se izučil za rezkalca. Po zaključku vojaškega roka se je zaposlil v Železarni Štore ter istočasno nadaljeval izobraževanje na srednji tehnični šoli, svojo izobraževalno pot pa je zaključil s pridobitvijo univerzitetne ekonomske izobrazbe. Bil je organiziran in delaven, zato je v Železarni Štore napredoval  na delovno mesto tehnologa, nato je bil vodja oddelka priprave orodja, vodja oddelka študija dela in časa ter vodja projekta robotizacije. Po odhodu iz železarne je leta 1991 postal direktor Obrtne zadruge Celje, ki jo je vodil do leta 1995. V vmesnem času je brez službe ostala žena in pričela s samostojno podjetniško dejavnostjo z vodenjem računovodstva, ki pa ga je opustila, ko se je leta 1993 pokazala priložnost za posel v grafični dejavnosti. Takrat so kupili prvi stroj za toplotni tisk Baier in z njim pričeli tiskati vroči tisk na voščilnice. V ta namen so v domači garaži uredili improvizirano začasno delavnico. V naslednjih dveh letih so nabavili še več strojev ter svojo ponudbo razširili z več različnimi storitvami na področju tiska, obenem pa pričeli z iskanjem nove lokacije za podjetje.

V letu 1995 se je obseg poslovanja močno povečal, zato sta se s posli pričela ukvarjati oba zakonska  partnerja in družinsko podjetje prestrukturirala v podjetje Grafotehna – TT d.o.o., v katerega sta prenesla del kapitala in poslov. Zaradi vse večje prostorske stiske so najeli poslovne-proizvodne prostore v Trnovljah, jih temeljito preuredili, preselili celotno proizvodnjo, še isto leto pa so najete prostore tudi odkupili. Povpraševanje je konstantno naraščalo, kar je podjetje spodbudilo v še večje investicije in posodabljanje proizvodnje ter v izgradnjo prizidka. Sčasoma so začeli pokrivati vedno več faz v proizvodnji embalaže, v letu 2004 pa so odkupili sosednjo delavnico, jo temeljito renovirali ter vzpostavili elektronsko poslovanje. V letih 2005 in 2006 so dokončno uredili svoje poslovno–proizvodne prostore ter vzpostavili prijazno delovno okolje za vse zaposlene. V letu 2013 so dejavnost razširili še na embalažo za živilsko industrijo. Dejavnost podjetja, ki je pretežno usmerjena na slovenski trg, zajema zlatotisk, toplotni tisk, slepi tisk in izsekovanje.

Ignac Trobiš je temelje podjetja postavil na strokovnem znanju in rednem izpopolnjevanju zaposlenih ter tehnološkem posodabljanju, kar je botrovalo nenehni rasti in razvoju ter konkurenčnosti podjetja na trgu. Podjetje je raslo iz leta v leto kljub temu, da je, zaradi prenehanja delovanja ali stečajev več tiskarn, izgubilo del poslov, kar je za Trobiša predstavljalo velik izziv. Podjetje danes deluje na več kot 1000 m2 poslovnih prostorov, lani pa so se dodatno opremili s strojem za lepljenje večjih dimenzij in lepljenje okenc na embalažo. V podjetju je 9 zaposlenih, med katerimi sta tudi sinova Aleš in Klemen, ki sta v podjetje vpeta že od malih nog. Tudi v prihodnje bodo posebno skrb posvečali razvoju in zadovoljstvu zaposlenih ter kvaliteti storitev. Trobiš ima v poslu rad izzive, je zelo dovzeten do novitet in se dobro zaveda, da se je v podjetništvu potrebno nenehno prilagajati. Trobiš aktivno sodeluje v organih Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje, in sicer kot predsednik sekcije grafičarjev in poslanec v skupščini. Vpet je tudi v lokalno okolje, kjer podpira razna društva v okviru krajevne skupnosti. Pomembno mu je, da intenzivno izkoristi prosti čas, še zlasti uživa na morju ter se sprosti ob branju strokovne literature.

Foto: Andraž Purg