Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev …

4. aprila 2019
Rok prijave: še 21 dni
Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 (275. JR)
Vse o JR se nahaja na spletni strani  http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-krepitev-sodelovanja-delodajalcev-in-socialnih-partnerjev-s-srednjimi-poklicnimi-in-1/

Sklad je 22. 3. 2019 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 17/2019 objavil Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019.

Višina sredstev: 3.782.210,00 EUR.

Predmet javnega razpisa  je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol.

Javni razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa:

SKLOP A:  sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki so v šolskem letu 2018/2019 vpisani v 1. letnik ter vključeni v vajeniški sistem izobraževanja (v nadaljevanju: vajenci).

SKLOP B:  sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju, in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 izobraževali v zadnjem letniku.

Izobraževalni programi srednjega strokovnega izobraževanja niso predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu.

Rok za oddajo vlog je 24. 04. 2019.