Delavnica v Kulturnem domu Štore: Kako stopiti na samostojno podjetniško pot

6. maja 2019

 

Originalno vabilo se nahaja tukaj:

Vabilo delavnica NOV

KAKO STOPITI NA SAMOSTOJNO
PODJETNIŠKO POT

Vsebina delavnice:

  • Podjetništvo, podjetnik, podjetniška priložnost
  • Vstop na samostojno podjetniško pot (potrebna znanja, veščine in spretnosti)
  • Oblike gospodarskega podjema
  • Ustanovitev poslovnega subjekta
  • Pogoji za opravljanje dejavnosti
  • Možnosti pridobivanja finančnih virov, informiranje in svetovanje
  • Aktivnosti točke SPOT svetovanje Savinjska, ter drugi podporni ukrepi za
  • razvoj podjetništva
  • Postopek vpisa poslovnega subjekta

8. maj 2019, od 13.00 do 15.00
Kulturni dom Štore
CESTA XIV. divizije 52
Štore, 3220
Predavateljica: mag. Tatjana Štinek,
Območna Obrtno-Podjetniška zbornica Celje
Občina Vojnik