Obvestilo o možnosti pridobitve potrdila o poravnanih davčnih obveznostih na eDavkih

10. maja 2019

Celotno sporočilo se nahaja tukaj: obvestilo o pridobitvi potrdil na e-davkih

Datum: 09.05.2019

Zadeva:            Obvestilo o možnosti pridobitve potrdila o poravnanih davčnih         

                          obveznostih na eDavkih

Obveščamo vas, da je od dne 8. 11. 2016 izvedena dopolnitev informacijske podpore, ki omogoča zavezancem pridobitev potrdila o poravnanih obveznostih iz knjigovodske evidence preko portala eDavki.

 

Potrdila in druge listine o dejstvih, o katerih se vodi uradna evidenca, Finančna uprava Republike Slovenije izdaja v skladu s 179. členom Zakona o splošnem upravnem postopku.

Potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih se izda po vložitvi vloge. Če se vloga vloži preko portala eDavki jo praviloma davčni zavezanci prejmejo v roku nekaj ur, če pa je pisna ali ustna, pa najpozneje v 15 dneh od prejema vloge.

Vlogo za izdajo potrdila lahko vložijo davčni zavezanci elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS portala eDavki.

Pred oddajo vloge za izdajo potrdila lahko zavezanec preveri svoje knjigovodsko stanje na eKartici.

Davčni zavezanec, ki odda elektronsko vlogo za izdajo potrdila prek portala eDavki prejme potrdilo praviloma v roku ene ure vročeno elektronsko preko portala eDavki.